Technisch Specialist Installaties en Bediening Zeeland (12) 22 u/w
Volgnummer: 12148

>Technisch Specialist Installaties en Bediening Zeeland (12) 22 u/w
Volgnummer: 12148
Technisch Specialist Installaties en Bediening Zeeland (12) 22 u/w
Volgnummer: 12148
2019-01-16T00:00:00+00:00

Standplaats: Vrouwenpolder, Middelburg, Goes
Duur: 1-1-2019 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Opdrachtomschrijving
Keringen, sluizen, bruggen en tunnels: ze zijn onmisbaar voor de bereikbaarheid in ons land over weg en water. In de opdracht van technisch specialist installaties en bediening lever je een belangrijke bijdrage aan het inrichten en onderhouden van het (vaar)wegennetwerk in Zeeland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de modernisering van de bedienings- en besturingsinstallatie van de Oosterscheldekering en de renovatie van de sluizencomplexen.

Je begeleidt het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van besturingssystemen van keringen en sluizen. Tijdens alle procesfasen lever je inhoudelijke expertise, advies en begeleiding. Ook adviseer je het management over complexe strategische vraagstukken. Je bent de inhoudelijke vraagbaak voor anderen en coacht hen ook. Verder zorg je voor de juiste inzet van expertise en disciplines. Je werkt mee in één of meerdere projectteams of projectoverstijgend. Ook treed je binnen deze opdracht op als inhoudelijk specialist bij claims en geschillen.

Verder zorg je voor het opstellen van projectspecificaties, uitgangspunten, systeemspecificaties en kostenramingen. Je ziet erop toe dat de vastgestelde kaders worden vertaald naar en toegepast in projecten. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en onderzoekt en evalueert werkzaamheden op het gebied van ontwerp, effecten en techniek. Ook signaleer je risico’s en afwijkingen en denk je mee over passende oplossingen. Resultaten leg je vast in rapportages.

Je expertise zet je zowel in- als extern in. Je draagt bij aan de ontwikkeling van kennis binnen het vakgebied. Als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat draai je mee in technische werkgroepen en vakoverleggen binnen de branche. Je weet, in een vroeg stadium, betrokken stakeholders te beïnvloeden. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en deelt je kennis met anderen. Je denkt mee over verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen onze organisatie.

Organisatieonderdeel RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. PPO is een organisatie die programma’s en projecten realiseert, en daarbij intensief samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke dag verbetert. Het publiek, de politiek en onze interne en externe partners merken dat en waarderen ons als effectieve en efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever met hoogwaardige kennis en ervaring. PPO voert de productieopgave van RWS uit in opdracht van de regio’s. PPO doet dit voor programma’s, D&C projecten die kleiner zijn dan circa € 65 miljoen, prestatiecontracten en overige onderhoudsprojecten. PPO werkt nauw samen met het organisatieonderdeel Grote projecten en onderhoud (GPO). Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

De afdeling – Techniek en Technisch Management
Je werkt vanuit de afdeling Techniek en Technisch Management (T&TM). Je focus ligt op de regio Zeeland (Goes, Terneuzen, Vrouwenpolder, Middelburg).

Eisen
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring met industriële automatisering en besturingstechniek.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring van relevante informatiesystemen, normen en richtlijnen en is bekend met methodieken zoals RAMS, systems engineering en FMECA.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van veiligheidsgerelateerde systemen en processen.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring met het ontwerpen en onderhouden van technische bedienings- en besturingsinstallaties.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring met het ontwerpen en onderhouden van elektrotechnische installaties.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van elektrotechniek, industriële automatisering of vergelijkbaar.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring met keringen (1), beweegbare bruggen (2), sluizen (3) en stuwen (4).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring op het gebied van advisering.
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde adviseursopleiding.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(12148) Technisch Specialist Installaties en Bediening Zeeland (12) 22 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022