Technisch Specialist Videosystemen (12) 12 u/w
Volgnummer: 10863

>Technisch Specialist Videosystemen (12) 12 u/w
Volgnummer: 10863
Technisch Specialist Videosystemen (12) 12 u/w
Volgnummer: 10863
2018-08-03T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 03-08-2018
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: Weesperplein 8, Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 1-9-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Technisch specialist/projectleider vide.
Begeleiding van gemeente Amsterdam met de realisatie en het doen uitvoeren van diverse deelprojecten op het gebied van video voor verkeerskundige toepassingen.

Werkzaamheden
Het leveren van hands-on ondersteuning bij de doorontwikkeling en het beheren van de videoketen t.b.v. verkeersmanagement. Taken omvatten het opstellen van concrete projectvoorstellen, overleg met diverse stakeholders, aansturen van leveranciers, overdracht van deliverables aan en eventuele opleiding van de beheerorganisatie, rapportage aan opdrachtgever en het uitvoeren van beheeractiviteiten.

In 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor vervanging van diverse onderdelen in de videoketen voor verkeersmanagement, waaronder centrale videomanagementsysteem, camera’s en uitkijkfaciliteiten. Recent heeft de migratie plaatsgevonden. Hiermee is een belangrijke mijlpaal behaald en kan gestart worden met de verdere doorontwikkeling van het videodomein.

Er staan meerdere deelprojecten op stapel. Ter indicatie en in overleg met opdrachtgever kunnen de volgende projecten toebedeeld worden:
– projectmanagement nieuwe cameralocaties (verkeers- en milieuzonecamera’s)
– (semi)automatische salvo’s o.b.v. verkeerskundige systemen
– migratie dataverbindingen voor camera’s
– meerjaren vervangingsplan
– aanschaf en toepassing mobiele camera’s
– inregelen nieuw proces bij storingstafel o.b.v. DAP en SLA
– videobeelden uit ANPR-camera’s inpassen in VMS
– adviseren over en experimenteren met video content analyse
– adviseren en ondersteunen inkooptrajecten en beheeropgaven

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
RVE Verkeer & Openbare Ruimte / afdeling Asstes / team Licht / subteam Verkeersinformatiesystemen (VIS) regelt en beheert een diversiteit aan VIS-systemen waaronder bewegwijzering, wayfinding, systemen voor handhaving en dynamisch verkeersmanagement. Hiermee levert dit team een wezenlijke bijdrage aan de bereikbaarheid van Amsterdam.

Eisen
– De aangeboden kandidaat beschikt over 10 jaar ervaring in het vakgebied en heeft diepgaande kennis van videosystemen en cameratoezichtprocessen (CCTV, ANPR…).
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend WO-diploma. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met aansturen van multidisciplinaire projectteams / PRINCE2.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het ontwerpen van videosystemen en inpassing binnen bestaande ICT-omgevingen.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met breedbandige datacommunicatie en netwerken.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met video content analyse.
– De aangeboden kandidaat is bekend met 24/7 uitkijkcentrales.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met operationele processen in verkeerscentrales.
– De aangeboden kandidaat is bekend met de Amsterdamse verkeersorganisatie.
– De aangeboden kandidaat beschikt over toekomstvisie t.a.v. videosystemen voor verkeerstoepassingen en is goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Interviews: ma 20 aug 2018 – vr 24 aug 2018

Interesse?

Vacature:
(10863) Technisch Specialist Videosystemen (12) 12 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022