Technisch toetser Wabo 24 u/w
Volgnummer: 18691

>Technisch toetser Wabo 24 u/w
Volgnummer: 18691
Technisch toetser Wabo 24 u/w
Volgnummer: 18691
2019-10-31T00:00:00+00:00
  • ZEVENAAR
  • Start datum: 31-10-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Zevenaar
Duur: 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 1 jaar

Opdracht omschrijving
Je toetst aanvragen Omgevingsvergunningen met betrekking tot het onderdeel bouw, op ontvankelijkheid, de bouwverordening en het bouwbesluit. Eenvoudige bouwwerken worden ook constructief getoetst. Opgegeven bouwsommen worden gecontroleerd en daarnaast ook vastgesteld. Tevens handel je sloopmeldingen af. Op het gebied van bouwkunde ben je een vraagbaak voor collega’s. De werkzaamheden mogen op afstand worden uitgevoerd, indien gewenst ben je beschikbaar voor afstemming op kantoor.

Verantwoordelijkheden
Je werkt zelfstandig en handelt deelzaken binnnen de afgesproken termijnen af.

Eisen:
– U heeft een afgeronde HBO bouwtechnische opleiding .
– Je bent in bezit van de certificaten ABW-1 en ABW-2.
– Je bent in bezit van een geldig Certificaat Asbestdeskundige.
– Je bent flexibel inzetbaar, afhankelijk van het aanbod aanvragen.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Inhoudelijke kennis en ervaring met de werkzaamheden zoals omgeschreven in de opdrachtomschrijving. (50%)
– Voor kostenraming gebruikt gemeente Zevenaar “Bouwprijzen software” van NBI. Meer aangetoonde kennis en ervaring leidt tot een hogere waardering. (10%)
РVoor het co̦rdineren van vergunningen, toezicht en handhaving en zaakgericht werken gebruikt gemeente Zevenaar het softwarepakket SquitXo. Meer aangetoonde kennis en ervaring leidt tot een hogere waardering. (30%)
– Externe beschikt over een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht JOU aanspreekt en wat JIJ hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken. (10%)

Competenties:
1. Besluitvaardig
Naargelang de vereisten zowel vlot als weloverwogen beslissingen kunnen nemen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.
2. Discipline
Zich houden aan afgesproken procedures, planningen, voorschriften, tijdslimieten en dergelijke. Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie.
3. Omgevingsbewustzijn
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
4. Flexibel gedrag
Als zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.
5. Inzet
De bereidheid zich in te zetten. Zich betrokken voelen bij de gang van zaken.

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden op woensdag 20 november 2019, tussen 12:00 uur en 15:00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(18691) Technisch toetser Wabo 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022