Technische Projectleider CSMA 8-16 u/w
Volgnummer: 15334

>Technische Projectleider CSMA 8-16 u/w
Volgnummer: 15334
Technische Projectleider CSMA 8-16 u/w
Volgnummer: 15334
2019-05-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-05-2019
  • Eind datum: 01-05-2020

Standplaats: Amsterdam, Weesperstraat 113
Duur: start zsm t/m 01-05-2020
Optie tot verlenging: Ja, tot 2 jaar

Functieomschrijving
Wij zoeken een projectleider voor de implementatie van het Crowd Monitoring Systeem Amsterdam (CMSA).

In het kader van zicht op de stad en betere grip op de drukte gaat de Gemeente Amsterdam een robuust innovatief systeem permanent uitrollen om voetgangersstromen te monitoren op hotspots in de stad.
In de afgelopen maanden zijn er pilots geweest op de Kalverstraat en de Wallen. Deze pilots zijn positief bevonden en de volgende fase is om van pilot te komen tot bestendiging van het systeem en de kennis binnen de Gemeente Amsterdam. Het systeem is een middel om inzicht te verschaffen in aantallen en dichtheden van voetgangers op de drukste plekken in de stad. Dit inzicht is voor de gemeente Amsterdam en de Politie noodzakelijk om handelingsperspectief te bieden op het managen van drukte.

Het CMSA dient uiteindelijk te landen als systeem binnen de Verkeersmanagement Centrale Amsterdam (VMCA) van waaruit 24/7 gemonitord gaat worden en handelingsperspectief plaatsvindt.

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het tot stand komen van een permanent en robuust werkend meetsysteem binnen de gemeentelijke structuur van Amsterdam. Hieronder valt ondermeer de aansturing van de aanbesteding het permanent meetsysteem, het ontwikkelen van service levels van drukte en afstemming met de verschillende stakeholders tav. visualisatie en het opnemen van het systeem in de beheer organisatie .Je zorgt voor de aansturing en uitvoering van het projectplan CMSA.

Je zult hierbij de belangen van diverse stakeholders in de gaten houden. De belangen kunnen door de diversiteit van de stakeholders (gemeentelijke overheid, kennisinstituut, politie) behoorlijk uiteenlopen. Het is van belang dat alle partijen zich gehoord voelen.
Je rapporteert aan de gedelegeerd opdrachtgever vanuit de afdeling Verkeersmanagement.

Je maakt realistische planningen.

Je stelt de uitvoerende partijen in staat om een mooi resultaat te leveren en je bent de verbinder die alle partijen bijeen houdt.

Het gaat hier om een innovatief technisch project, dus je zult ook partijen aansturen die een technische oplossing realiseren. Hierbij is het van belang dat je de taal van deze partijen spreekt en begrijpt

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van minimaal een erkende hbo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het aansturen van een complex ICT project in een overheidsomgeving vergelijkbaar met de grootte van de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met inkoop procedures.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met ontwikkelen van systemen rond crowdmonitoring, data-analyse en simulatie van voetgangersstromen.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met verkeerssystemen en de Amsterdamse werkomgeving.’
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de implementatie van een grootschalig nieuw systeem in de wereld van verkeer en vervoer.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(15334) Technische Projectleider CSMA 8-16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022