Toets coordinator – leadauditor – waarnemer 16-20 u/w
Volgnummer: 15523

>Toets coordinator – leadauditor – waarnemer 16-20 u/w
Volgnummer: 15523
Toets coordinator – leadauditor – waarnemer 16-20 u/w
Volgnummer: 15523
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • HEERENVEEN
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2021

Standplaats: Heerenveen
Duur: 02-09-2019 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 1 jaar

Opdracht omschrijving
De gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân willen Heerenveen beter bereikbaar maken, met name tijdens de spits en bij evenementen. De afgelopen periode hebben zij daarvoor samen met Rijkswaterstaat, gezocht naar oplossingen. Doel is een vlottere en veiligere doorstroom op de toe- en afritten van de A32 bij Heerenveen Centrum en Oranjewoud en de wegen naar deze toe- en afritten. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een pakket van maatregelen waarvoor ca. € 26 miljoen is gereserveerd.

Gemeente Heerenveen is opdrachtgever voor de realisatiefase van het project “Heerenveen Beter Bereikbaar”. Voor de Realisatiefase is een projectteam volgens het IPM model ingericht. Het project­team is sinds begin november 2017 operationeel. Het contract (UAVgc E&C) voor de 1e fase van de K.R. Poststraat, is inmiddels gepubliceerd en wordt conform planning gegund direct na de zomer­vakantie. Voor de uitvoering van dit contract zijn wij op zoek naar een toets coördinator/leadauditor/waar­nemer.

Het doel van de functie is om onderbouwd informatie te leveren over de mate waarin opdracht­nemer (aannemer) de contractuele risico’s aantoonbaar beheerst door het coördineren, plannen en uitvoeren van audits volgens Systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Als Lead Auditor ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van audits, voor een goed verloop tijdens de audits en de herkenning en erkenning van negatieve bevindingen. Je bent de sparring­partner voor de contractmanager over de opvolging van negatieve bevindingen en mutaties in het risicoprofiel. Als Toets coördinator ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van het toets­plan en stel je de toetsmix en auditplanning op. Je zorgt deels zelf voor de toets en voor de beschik­baarheid en functionele aansturing van het toetsteam. Je organiseert de uitvoering en evaluatie van de toetsen. Binnen de projecten ben je de schakel tussen het toetsteam en de contractmanager en geef je gevraagd en ongevraagd advies op basis van de opgedane bevindingen uit audits en bij waar­ne­mingen i.g.v. product- en documenttoetsen. Daarnaast verwachten we dat je als waarnemer met enige regelmaat buiten op het werk rondloopt om adequaat risico’s en/of onvolkomenheden te signaleren die in toetsen of in de toetsplanning kunnen worden verwerkt.

Verantwoordelijkheden
Onderstaande taken behoren bij de functie:
Jij bent verantwoordelijk voor opstellen van het toetsplan en de toetsmix (op basis van input risico’s samen met de contractmanager en risicomanager MPB);
Je organiseert en bereidt systeem-, proces- en producttoetsen voor;
Je voert systeem-, proces- en producttoetsen uit;
Je leidt het toetsteam tijdens een audit;
Je stelt een toetsverslag op inclusief motivatie;
Je legt positieve- en negatieve toetsbevindingen vast in het toetsverslag;
Je verzamelt de negatieve bevindingen en de verbeteringen in een overzicht;
Je brengt advies uit aan de contractmanager;
Je ondersteunt de contractmanager;
Je zorgt voor een goede toetscoördinatie en contractbeheersing;
Je stemt de uitkomsten van de toetsen duidelijk af met de contractmanager;
Je stemt de bevindingen van de rondjes buiten (als waarnemer) duidelijk af met de contractmanager en vertaald ze daar waar nodig in risico’s en toetsvragen.

Kwaliteit (eisen):
HBO werk- en denkniveau
Ervaring met het begeleiden van civieltechnische werkzaamheden in de uitvoering;
Kennis en ervaring met de principes van Kwaliteitsmanagement, Risicomanagement en Projectmanagement;
Kennis en ervaring met SCB (Systeem Gerichte Contractbeheersing) en UAV-gc contracten;
Je hebt in totaal minimaal 5 jaar ervaring in voorbereiding van civieltechnische projecten;
Je hebt in totaal minimaal 3 jaar ervaring in de begeleiding van civieltechnische werkzaamheden in uitvoering;
Je bent in het bezit van een VCA-VOL certificaat, of bereid dit te halen;
Je bent bereid om buiten de normale werktijden werkzaamheden te verrichten. Dus ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen.
U dient minimaal 2 referenties toe te voegen met vermelding van contactdetails, waaruit blijkt dat u minimaal 2 projecten als leadauditor/toets coördinator succesvol hebt afgerond.

Gunningscriteria (wensen):
– De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van bestekstekeningen in ACAD; (10%)
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare SCB-ervaring met grotere en complexe (multidisciplinaire) projecten (>5 miljoen); (25%)
– Je kan goed organiseren, je bent sociaal vaardig en communiceert makkelijk op elk gewenst niveau (mondeling en schriftelijk); (15%)
– Je bent proactief beschikt over een helicopterview en je bent in staat verschillende inhoudelijke terreinen binnen het projectteam te betrekken en kan ervoor zorgen dat de output tijdig wordt geleverd; (20%)
– Je bent een teamspeler; (10%)
– Je bent stressbestendig, daadkrachtig, flexibel en gestructureerd. (20%)

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
De interviews zijn op 27 juni 2019. De aangeboden kandidaat dient op deze dag hiervoor beschikbaar te zijn.

Interesse?

Vacature:
(15523) Toets coordinator - leadauditor - waarnemer 16-20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022