Toetscoordinator – SCB Adviseur (11) 36 u/w
Volgnummer: 8809

>Toetscoordinator – SCB Adviseur (11) 36 u/w
Volgnummer: 8809
Toetscoordinator – SCB Adviseur (11) 36 u/w
Volgnummer: 8809
2018-03-13T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 13-03-2018
  • Eind datum: 05-03-2020

Standplaats: Utrecht, Westraven
Duur: 5-3-2018 t/m 5-3-2020
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 2 x 2 jaar na afloop van initiële opdracht

Het IAK-programma betreft de instandhoudingsadvisering voor alle kunstwerken binnen het areaal van RWS. Het primaire doel van dit cyclische adviserings-proces is om alle kunstwerken van RWS periodiek (conform het Inspectiekader RWS heeft voor kunstwerken deze adviescyclus een frequentie van één keer per zes jaar*) te voorzien van een betrouwbaar instandhoudingsadvies. Hiermee worden de risico’s op onvoldoende functioneren van de RWS-kunstwerken vastgesteld en kan de beheer- en onderhoudsopgave van RWS voor de aankomende tien jaar geduid worden. Dit dient als basis om een financiële prognose ten behoeve van de instandhouding op objectniveau te kunnen baseren (programmering). Afhankelijk van de complexiteit van een object wordt onderscheid gemaakt in de wijze van inspectie.

Het onderzoeksprogramma Vervanging en Renovaties maakt deel uit van het totale
programma Vervanging en Renovaties (V&R). Het doel van het onderzoeksprogramma is kort samengevat het voorbereiden van het uitvoeringsprogramma V&R en het ondersteunen van het proces voor besluitvorming en programmering. Het onderzoek dat nodig is voor de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma V&R is de “core business” van het onderzoeksprogramma V&R.

Als toetscoördinator ben jij gezamenlijk met de contractmanager verantwoordelijk voor de contractbeheersing binnen de programma’s VenR en IAK. Het betreft toetscoördinatie op diverse dienstencontracten waarvan de programma’s gebruik maken. Je weet als rechterhand van de contractmanager het SCB-proces op een correcte manier te begeleiden. Het betreft een aantal lopende en nieuw op te stellen (innovatieve) contracten waarbij gebruikt wordt gemaakt van de samenwerkingsovereenkomst ingenieursdiensten 3. Als toetscoördinator benoem, plan en coördineer je de te verrichten systeem-, proces- en producttoetsen. Hierbij geef je samen met de contractmanager medesturing aan de beoordeling van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer in het bijzonder. Intern onderhoud je de contacten met de specialisten, IPM-team en de adviseur risicomanagement m.b.t. het actueel houden van de toetsplanning (systeem, proces en product), het aanvragen van de (lead) auditors en de vulling van de IPB-tool.

Samen met anderen
Je bent hét aanspreekpunt binnen en buiten Rijkswaterstaat. Je werkt nauw samen met het programmateam en de opdrachtnemers. Je stemt af met de betrokken stakeholders over de inhoud van de toetsen en het proces. Hierbij kun je de stakeholders aanspreken op afspraken uit het contractbeheersplan waarbij je altijd het doel van het contract voor ogen houdt. Verder realiseer je een juist informatieniveau over afgebakende onderdelen van contractmanagement/contractbeheersing en communiceer je hierover.

Elke dag beter
Je levert een bijdrage aan het verbeteren van het toetsproces. Dit doe je door jouw kennis up to date te houden en deze kennis in te zetten om het de systeemgerichte contractbeheersing binnen beide programma’s te verbeteren. Je levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering en standaardisering van het proces. Je signaleert, analyseert ontwikkelingen die de uitvoering van het SCB-proces kunnen beïnvloeden en je adviseert hierover. Verder deel je actief jouw kennis en ervaring op het vakgebied binnen de teams en brengt deze ook in het toetsproces. Tot slot is het borgen van kwaliteit van kennis een belangrijk aspect in jouw werk.

Functie
Je bent de rechterhand van de contractmanager op het gebied van toetscoördinatie en SCB. Je gaat zowel bij de lopende als de nog op de markt te zetten (innovatieve) contracten een slag maken op het gebied van toetsing en SCB. Je bent secretaris van het contractmanagement en het contractbeheersteam en draagt zorg voor de vastlegging van de relevante gegevens. Je bent trekker en bewaker van het opstellen van het toetsplan en van de administratie van de toetsen in IPB.

Verantwoordelijkheden:
– De toetscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het toetsplan in IPB.
– De toetscoördinator is verantwoordelijk voor het inplannen en laten uitvoeren van de toetsen conform het toetsplan, incl. het trekken van bijbehorende in- en outtakes.
– De toetscoördinator is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de toetsresultaten aan de contractmanager en de inschakeling van (lead)auditoren.
– De toetscoördinator is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de toetsresultaten en het toetsverslag binnen de daarvoor gestelde tijd.
– Toetscoördinator is contactpunt voor opdrachtnemers en interne organisatie v.w.b. SCB-toetsing.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare en brede kennis van ARVODI, EMVI, ISO 9001, SCB.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement/ toetscoördinatie (? 3 jaar)
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede kennis en ervaring met het Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in een relevante technische richting.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring en kennis van risicomanagement, SE (System Engineering), projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen en aanbestedingswetgeving.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de werkwijze Rijkswaterstaat in relatie tot het eigen werk.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met assetmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met risicogestuurd en toetsgestuurd werken en de bijbehorende processen en systemen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het werken in geautomatiseerde omgeving.

Competenties
– De kandidaat bezit de kerncompetenties RWS RADIO-V: Resultaatgerichtheid, Aanspreekbaar, Dienstverlenend, Integer, Ondernemend en Verbindend (Kerncompetenties RWS RADIO-V).
– Aanvullende competenties: samenwerken, netwerkvaardigheid en overtuigingskracht.

Selectiegesprekken data en/of info
Maandag 27 maart 208 vindt het verificatiegesprek plaats. Locatie Utrecht Westraven.

Interesse?

Vacature:
(8809) Toetscoordinator - SCB Adviseur (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 06-53475541