Toezichthouder 32-36 u/w
Volgnummer: 14199

>Toezichthouder 32-36 u/w
Volgnummer: 14199
Toezichthouder 32-36 u/w
Volgnummer: 14199
2019-03-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-03-2019
  • Eind datum: 01-05-2020

Standplaats: Directiekeet Zeeburgereiland
Duur: 01-05-2019 t/m 01-05-2020
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Toezichthouder dijkversterking Zeeburgereiland

Werkzaamheden
Houden van toezicht op bouw- en civiel technische onderdelen bij de uitvoering van de dijkversterking aan de zuidzijde van het Zeeburgereiland: Onder andere het realiseren van oeverconstructies ten behoeve van het omleggen van woonboten.

Het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen en het terugplaatsen van woonschepen en de daarbij zijnde voorzieningen.

Ontgraven en afvoeren grond en waterbodem, deels onder saneringscondities. Het voeren van Bestek administratie en het leveren van rapportages etc. Het betreft een RAW-contract, onder de UAV.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad adviseren en sturen wij projecten van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht. Wij werken aan de metropool Amsterdam en zijn betrokken bij de grote en belangrijke bouwprojecten van Amsterdam, zoals de de Zuidas & Zuidasdok, Noord/Zuidlijn, de nieuw entree aan het IJ (IJsei), IJburg (landmaken), Overhoeks en Amstelkwartier. Ook houden wij de stad op orde door het uitvoeren van groot onderhoud aan straten, bruggen en openbare verlichting.

De werkzaamheden worden verricht binnen het team Constructies & Waterbouw. Het team bestaat uit ca. 40 medewerkers.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende MBO diploma.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de uitvoering van grondwerken baggerwerk en land maken.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met RAW ( bestek administratie) en UAV.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met sanering van baggerspecie en bekend zijn met de CROW 6001/6003/ CROW publicatie 400.
– De aangeboden kandidaat is bekend met problematiek omleggen en omhuizen van wooneenheden.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat grond technische en waterbouwkundige kennis en ervaring?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met het begeleiden en toezichthouden op het aanbrengen van aanmeer constructies?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met toezicht houden op Grond- en Civiele werkzaamheden op het Zeeburgereiland?
– Heeft de aangeboden kandidaat een breed gemeentelijk netwerk?

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(14199) Toezichthouder 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022