Toezichthouder Civiel 36 u/w
Volgnummer: 7382

>Toezichthouder Civiel 36 u/w
Volgnummer: 7382
Toezichthouder Civiel 36 u/w
Volgnummer: 7382
2018-02-06T00:00:00+00:00

We zoeken een toezichthouder voor in eerste instantie voor het werk reconstructie Oudendijkseweg te Woubrugge.
Dit betreft het aanbrengen van beschoeiingen, damwanden en vervangen asfalt. Een zeer smalle weg waarbij de bereikbaarheid van het tuindersgebied belangrijk is.
Wat we van de Toezichthouder verwachten is een goede administratie, communicatie met omwonende, dorpsraad en intern.
Daarnaast komen er nog een aantal projecten de komende periode zoals een reconstructie Kerklaan in Leimuiden, dit is riolering incl. een complete aanpassing aan de buitenruimte.
En een groot project aan de Herenweg in Rijnsaterwoude, ook riolering en complete aanpassing aan de buitenruimte.
Deze werken gaan vanaf april 2018 van start en loopt door richting eind van het jaar.
We hebben momenteel al een toezichthouder, maar naast de projecten dient er ook wat standaardisatie aangebracht te worden in toezicht, met name op het gebied van administratie en vastlegging.

Interesse?

Vacature:
(7382) Toezichthouder Civiel 36 u/w

Uw contactpersoon:
Daisy van der Haas - daisy.vanderhaas@dcengineers.nl - 06 57453703