Toezichthouder Civiele Techniek (8) 32-36 u/w
Volgnummer: 10780

>Toezichthouder Civiele Techniek (8) 32-36 u/w
Volgnummer: 10780
Toezichthouder Civiele Techniek (8) 32-36 u/w
Volgnummer: 10780
2018-07-26T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 26-07-2018
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Lelystad
Van 1-10-2018 t/m 1-10-2019
Optie verlenging: 3 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Het Ingenieursbureau is een divers team, van 23 professionals, met een leeftijdsopbouw van jong talent tot ervaren medewerkers die elkaar stimuleren binnen de projecten. Het team kent drie functies: er zijn Projectleiders, Werkvoorbereiders en Toezichthouders. Men werkt nauw samen met diverse andere teams binnen de gemeentelijke organisatie. Het werkveld van het Ingenieursbureau is breed. Zo zijn er contacten met burgers, aannemers, nutsbedrijven en andere ambtelijke organisaties, zoals Rijkwaterstaat en de Provincie. Er is een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijk belang en naar de (politieke) organisatie. Voor de medewerkers van het team staat de “burger centraal”.

Het Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het voorbereiden, op de markt brengen en realiseren van veelzijdige civieltechnische projecten. De meest in het oog springende projecten van het team zijn Lelystad airport, revitalisering Stadshart, woonwijk Warande en bedrijventerrein Flevokust. Daarbij vervult het team een sleutelpositie tussen planvorming en realisatie. Het Ingenieursbureau fungeert tevens als vraagbaak, adviseur én opdrachtnemer voor de rest van de organisatie, waar het civiele- en cultuurtechnische vraagstukken betreft.

Functie
Binnen het team Ingenieursbureau zijn we op zoek naar een ervaren Toezichthouder civiele techniek. Wat ga je voor ons doen?
– Je bent voornamelijk betrokken bij civieltechnische projecten in de openbare ruimte, waar je toezicht gaat houden op de uitvoering van RAW-bestekken en UAV-GC-contracten.
– Je werkt nauw samen binnen verschillende projectgroepen bij het vormgeven van de bestekken / contractstukken voor de uitvoering.
– Gedurende de uitvoering ben je de rechterhand van de projectleider. Je monitort en bewaakt voortgang, planning, veiligheid en de kwaliteit van de werkzaamheden en rapporteert hierover regelmatig aan de projectleider.
– Je voert de werk- en bestekadministratie over de civieltechnische projecten.
– Aannemers en nutsbedrijven weten wat ze te doen staat, dit stem je goed af.
– Je ben verantwoordelijk voor technische opleveringen en je zorgt dat de overdracht soepel verloopt.
– Meldingen en klachten van bewoners en andere betrokkenen handel je moeiteloos en op de juiste wijze af.
– Aan open- en eerlijkheid hecht je veel waarde. Je creëert een evenwichtige samenwerking tussen de gemeente, aannemers en inwoners. Dit doe je door tijdig en transparant te communiceren.

Wat heb je in je mars voor deze functie?
Je hebt HBO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Civiele Techniek.
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het toetsen van UAV-GC contracten (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) en/of minimaal 3 jaar werkervaring met het toezichthouden op RAW contracten (opgedaan in de afgelopen 6 jaar).
Je kunt zowel zelfstandig als projectmatig werken en u beschikt over een klantgerichte instelling met daarbij goede communicatieve vaardigheden.
Je hebt kennis van riolering, bestrating, asfalt, civieltechnische kunstwerken en veilig werken langs de weg.
Je bent een teamspeler die over voldoende flexibiliteit beschikt om in te spelen op wijzigingen.
Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Eisen:
– Rijbewijs
Op cv aantoonbaar in het bezit van rijbewijs B en een auto.
!Let op, benoem dit duidelijk in het cv
– Opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding civiele techniek. – Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met het toetsen van UAV-GC contracten in de rol van toezichthouder en/of minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 6 jaar met het toezichthouden op RAW contracten in de rol van toezichthouder. !Let op: het moet duidelijk in het CV naar voren komen dat het om het toetsen van UAV-GC contracten gaat en/of het toezichthouden op RAW contracten, anders wordt de kandidaat afgewezen. Referentie vereist – Detacherings-/payrollbureau, intermediair of zzp’er
De functie van Toezichthouder civiele techniek wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Toezichthouder civiele techniek is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA. Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payroll-bedrijf. – Motivatiebrief, door de kandidaat zélf geschreven (max 1 A-4).

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat dient zélf gemotiveerd aan te geven in de zelf geschreven motivatiebrief waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.
– Opleiding (6%)
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding civiele techniek.
РErvaring met toetsen ̩n toezicht houden (15%)
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 met het toetsen van UAV-GC contracten jaar in de rol van toezichthouder en minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 6 jaar met het toezicht houden op RAW contracten in de rol van toezichthouder. !Let op: het moet duidelijk in het CV naar voren komen dat het om het toetsen van UAV-GC contracten gaat en/of het toezichthouden op RAW contracten, anders wordt de kandidaat afgewezen.
– Werkervaring bestekadministratie
Op cv aantoonbaar werkervaring met bestekadministratie. !Let op, benoem letterlijk dat het om bestek administratie gaat.
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaatomschrijving. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat aanwezig is. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek

Je dient te beschikken over de volgende competenties:
Resultaatgerichtheid
Plannen en organiseren
Stressbestendigheid
Flexibiliteit
Innovatief
Teamspeler
Omgevingsbewustzijn

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. De gesprekken vinden plaats op woensdag 5 september 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(10780) Toezichthouder Civiele Techniek (8) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022