Toezichthouder Kinderopvang (9) 36 u/w
Volgnummer: 11204

>Toezichthouder Kinderopvang (9) 36 u/w
Volgnummer: 11204
Toezichthouder Kinderopvang (9) 36 u/w
Volgnummer: 11204
2018-09-10T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 10-09-2018
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Rotterdam, Halvemaanpassage 90
Duur: 1 jaar, start 01-10-2018
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 6 maanden

Kern van de functie
De Toezichthouder kinderopvang verricht inspecties bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders en gastouderbureaus.

Plaats in de organisatie
De Toezichthouder kinderopvang valt direct onder de teamleider Toezicht Kinderopvang en wordt in operationele en functionele zin aangestuurd door de senior Toezichthouder kinderopvang.

Werkveld
Het toezicht houden op de kinderopvang omvat inspecties van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders. Hierbij staat centraal de kwaliteitsbeoordeling op basis van de Wet kinderopvang. Ten aanzien van de inspecties vindt overleg en afstemming plaats met o.m. Stadsontwikkeling, Brandweer, Werk & Inkomen, Publieke Gezondheid & Zorg, Belastingsdienst, (deel)gemeenten, houders, GGD GHOR Nederland.

Taken/verantwoordelijkheden
– Voert de inspecties kinderopvang volgens jaarplanning uit en houdt hierbij rekening met eisen/voorschriften ten aanzien van brandveiligheid, bestemmingsplan, bouwveiligheid, binnenmilieu, vroeg- en voorschoolse educatie en financiën (Belastingdienst).
– Stelt prioriteiten vast bij de planning van de verschillende inspecties en bepaalt daarbij welke werkwijze, methoden en technieken geschikt zijn.
– Analyseert en rapporteert op basis van aangeleverde documenten en beoordeling in de praktijk de kwaliteit binnen de toetsingskaders kinderopvang.
– Inspecteert of controleert de houders/locaties kinderopvang of handhavingdossiers.
– Adviseert de houders/locaties indien nodig binnen de toetsingskaders.
-Adviseert en informeert de senior toezichthouder kinderopvang bij de afwikkeling van klachten.
– Volgt de voortgang van afhandeling van inspectiedossiers of projecten en stuurt bij waar nodig.
– Volgt ontwikkelingen op het vakgebied en signaleert mogelijkheden op het gebied van werkprocessen binnen het vakgebied. Adviseert hierbij over verbeteringen. Stemt hierin af met de senior toezichthouder kinderopvang.
– Registreert en rapporteert de inspectieobjecten kinderopvang volgens de kwaliteitsafspraken in het kader van certificering.
– Neemt deel aan het team- en algemeen kinderopvangoverleg en eventueel andere samenwerkingsverbanden binnen de directie, het concern en op regionaal landelijk niveau binnen het kader van toezicht en handhaving.

Contactpatroon
– Onderhoudt intern contact met collega’s over dossiers, instructies en projecten om af te stemmen.
– Onderhoudt extern contact met alle instellingen, organisaties, diensten en burgers over de verstoringen of beschadigingen om te corrigeren en af te stemmen.
– Stemt af met en informeert het secretariaat over de administratieve voorbereiding en afhandeling van dossiers en projecten.
– Stemt af met Juridisch medewerker en/of beleidsmedewerker inzake afstemming, advies en handhavingsacties voor gemeenten

Functiekwalificaties / eisen:
– HBO werk- en denkniveau met pedagogische achtergrond
– Minimaal 1 tot 3 jaar ervaring op het vakgebied.
– Kennis van juridische regelgeving Kinderopvang.
– De kandidaat beschikt over de volgende specifieke- en systeemkennis:
Wet en regelgeving Wet Kinderopvang
Pedagogische kennis
Veiligheid en Gezondheid
Microsoft Office (Word)
Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR)

Aanvullende training:
De kandidaat is voornemens de aanvullende training ‘Landelijke basisopleiding ‘Toezichthouder Kinderopvang’ te gaan volgen, of heeft deze al afgerond.

Competenties;
Resultaatgericht
Flexibel
Klantgericht
Stressbestendig
Probleemanalyserend
Communicatief vaardig

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 10 en 17 september.

Interesse?

Vacature:
(11204) Toezichthouder Kinderopvang (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022