Toezichthouder Monumenten (10) 32 u/w
Volgnummer: 10901

>Toezichthouder Monumenten (10) 32 u/w
Volgnummer: 10901
Toezichthouder Monumenten (10) 32 u/w
Volgnummer: 10901
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • NIJMEGEN
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 31-01-2019

Standplaats: Nijmegen
Duur: 1-9-2018 t/m 31-1-2019
Optie tot verlenging: nee

Opdracht omschrijving
Op 1 april 2013 is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) van start gegaan. De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water.

We zijn op zoek naar een ervaren Toezichthouder Monumenten

Verantwoordelijkheden
De werkzaamheden betreffen toezichttaken op het gebied van monumenten. Concreet gaat het om Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en plannen in de beschermde gezichten. Het werk bestaat uit controlebezoeken, rapportages en eventuele afstemming met relevante collega’s binnen de ODRN en bij de gemeenten.

Eisen
– 3 jaar relevante werkervaring
– HBO werk- en denkniveau
– Erfgoed en cultuurhistorie in de bouw, Restauratiefilosofieën, Kennis van herstel bouw

Gunningscriteria
– (Steden)bouwkundige geschiedenis en karakteristieken 20%
– 5 jaar relevante werkervaring 30%
– Gebiedskennis 50%

De competenties waar de externe in het interview op wordt getoetst zijn:
1. Oordeelsvorming
2. Creativiteit
3. Visie
4. Omgevingsbewust
5. Regisseren
6. Analytisch vermogen/probleemanalyse
7. Overtuigingskracht

Cv
U voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe.

Interesse?

Vacature:
(10901) Toezichthouder Monumenten (10) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022