Toezichthouder Wabo leefomgeving (9) 36 u/w
Volgnummer: 11290

>Toezichthouder Wabo leefomgeving (9) 36 u/w
Volgnummer: 11290
Toezichthouder Wabo leefomgeving (9) 36 u/w
Volgnummer: 11290
2018-09-07T00:00:00+00:00
  • STEENBERGEN
  • Start datum: 07-09-2018
  • Eind datum: 01-03-2019

Standplaats: Steenbergen
Duur: 24-09-2018 t/m 01-03-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieprofiel
De gemeente Steenbergen telt ruim 24.000 inwoners en heeft veel te bieden. Je kunt hier genieten van rust, ruimte en natuur. Steenbergen, De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw Vossemeer en Welberg hebben ieder een eigen karakter en dynamiek, maar samen zijn ze één. De Steenbergse samenleving is nuchter en gastvrij. De gemeentelijke organisatie zet zich dagelijks vol trots in voor gemeente Steenbergen. Hierbij hanteren ze de volgende missie:
‘We gaan voor een gemeente Steenbergen waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Daar werken we samen aan.

Wat vindt de gemeente Steenbergen belangrijk?
De gemeente hecht waarde aan een schone en veilige leefomgeving. De toezichthouder speelt hierbij een centrale rol. Als toezichthouder zijn je werkzaamheden daarom ook breed georiënteerd. Van de controle op omgevingsvergunningen, op illegale bouw tot het onderzoeken van klachten en meldingen van inwoners en bedrijven. Hierbij is het ondersteunen en adviseren van inwoners en bedrijven het uitgangpunt om te komen tot een goede oplossing. De manier van communiceren vinden wij hierbij heel belangrijk.

Wat ga je doen?
Je belangrijkste taak als toezichthouder leefomgeving is om uitvoering te geven aan het handhavingsbeleidsplan en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma.
Dit houdt o.a. in dat je:
Controleert of nieuwe bouwwerkzaamheden conform vergunning en/ of Bouwbesluit worden uitgevoerd;
Controleert of bedrijven en inwoners de wet- en regelgeving en vergunningen naleven op de samenhangende terreinen van de Wabo (bouwen/planologie). Denk hierbij o.a. aan strijdig gebruik, maar ook aan toezicht op omgevingsvergunningen met betrekking tot kappen, wijzigen van monumenten, werk of werkzaamheden uitvoeren, etc.
Legalisatieonderzoeken uitvoert;
Bouwwerken inspecteert op de eisen met betrekking tot bestaande bouw;
Klachten en meldingen onderzoekt, afhandelt en zo nodig met de Boa’s afstemt;
Controles uitvoert in het kader van de BAG en WOZ administratie;
Verantwoordelijk bent voor de opvolging van het toezicht dat je uitvoert, en indien nodig je een volledig en goed opgebouwd dossier overdraagt aan onze juristen;
Naast je inspecterende taak in staat bent voorlichting te geven en informatie te verstrekken aan derden.
Voor de uitvoer van je taken werk je nauw samen met de vergunningverleners, de juristen en de andere toezichthouder Leefomgeving.

Wat je kunt en kent
Je hebt:
Je rijbewijs B. Het merendeel van je tijd zal je niet op kantoor zijn omdat je buiten aan het controleren bent;
Een (bouwkundig) HBO werk- en denkniveau;
Kennis van bestuursrechtelijke maatregelen en de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Aantoonbare ervaring met de strategie strekt tot aanbeveling.

Je bent:
Flexibel en hebt een dienstverlenende instelling;
Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
Zelfstandig, verantwoordelijk, accuraat en positief ingesteld;
In staat om belangentegenstellingen te overbruggen;
Bij voorkeur in het bezit van ABW I en II.

Competenties:
– Resultaatgericht
– Goede communicatieve vaardigheden
– Teamplayer
– Politiek en bestuurlijk sensitiviteit
– Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken

In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er. Is de kandidaat die u presenteert bij uw bureau in dienst of, indien u zelf als ZZP’er inschrijft, bent u bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Gesprek:
De gesprekken vinden plaats in week 38.

Interesse?

Vacature:
(11290) Toezichthouder Wabo leefomgeving (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022