Toolspecialist integratieproducten 36 u/w
Volgnummer: 20251

>Toolspecialist integratieproducten 36 u/w
Volgnummer: 20251
Toolspecialist integratieproducten 36 u/w
Volgnummer: 20251
2020-01-14T00:00:00+00:00
  • ODIJK
  • Start datum: 14-01-2020
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Odijk
Duur: 20-04-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: Verlenging is optioneel

Opdracht omschrijving
Binnen Politie Nederland zijn tientallen Scrum/DevOps teams werkzaam. Binnen één van deze teams is de behoefte ontstaan aan een nieuw teamlid voor de rol van toolspecialist integratieproducten. Wij zoeken iemand met kennis van het
werken in een Scrum/DevOps team en uitgebreide kennis en ervaring met applicatieintegratie.
Het betreffende system/component-team biedt andere teams een koppelvlak voor het uitwisselen van informatie met (keten)parnters en draagt op deze wijze bij aan het realiseren van businessvalue. Komende periode zal ingezet worden op het
doorontwikkelen en breder inzetten van de dienst; het verder uitbreiden en automatiseren van testen, verbeteren monitoring en implementeren van security-maatregelen.

Doelstelling
Je bent als volwaardig teamlid medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het Scrum/DevOps-team met de nadruk op installeren, configureren en beheren van integratieproducten voor MFT en berichtenuitwisseling.
Daarnaast inventariseer je requirements bij nieuwe aansluitingen, implementeert nieuwe aansluitingen en ondersteunt waar nodig bij het analyseren en oplossen van incidenten. Je ervaring en kennis deel je met teamleden om zo het team, de producten en de dienstverlening door te ontwikkelen en te verbeteren.

Verantwoordelijkheden
– Installeren, configureren en beheren producten conform de gemaakte afspraken in het Scrum/DevOps-team;
– Requirements opstellen en implementeren van aansluitingen voor partners;
– Als lid van het Scrum/DevOps team meewerken bij alle activiteiten binnen het team, zoals het opstellen van userstories,
het geven van demo’s en het uitvoeren van dagelijks beheer.

Vakmatige taken
– Installeren, configureren en beheren Seeburger (BIS en BISFx) en Axway (B2Bi);
– Adviseren en ondersteunen van aansluitende partners;
– Opstellen van requirements en implementeren van aansluitingen voor partners;
– Als lid van het Scrum/DevOps team meewerken bij alle activiteiten binnen het team, zoals het opstellen van userstories
,het geven van demo’s en het uitvoeren van dagelijks beheer.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Contacten
Intern Politie met vakgenoten in andere Scrum/DevOps teams. Extern met Politie ketenpartners.

Inzet in de lijn of project
De inzet is projectmatig, in de lijn.

Opleiding
– Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van IT/ICT;
– Certificeringen van specifieke systeemintegratieproducten zijn een pre.

Werkervaring
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring als productspecialist binnen een Scrum/DevOps team;
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met het installeren en configureren van integratieproducten als broker of MFT;
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met het uitvoeren van handelingen via de bash prompt,
in besturingssysteem Linux;
– In de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het implementeren van PKI en secure-verbindingen waaronder HTTPS;
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met het diagnosticeren en verhelpen van verstoringen (incidenten) in
systeem integratie omgevingen;
– Werkervaring met concepten zoals CPA’s, technische applicatie koppelingen, MessageBrokers;
– Werkervaring met gangbare netwerkconcepten (routers, loadbalancers, proxy’s);
– Werkervaring met het installeren en configureren van Axway, Seeburger BisFx en BIS;

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe.Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
– inzetbaar vanaf 20-04-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
– Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring als productspecialist binnen een
Scrum/DevOps team.
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met het installeren en configureren van integratieproducten als broker of MFT.
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met het uitvoeren van
handelingen via de bash prompt, in besturingssysteem Linux.
– Vereiste (gedrags)competenties:
– Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
– Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht
hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
– Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen
vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Gunningscriteria:
– In de afgelopen 5 jaar werkervaring met het diagnosticeren en verhelpen van verstoringen (incidenten), in systeem integratie omgevingen. 25%
– Werkervaring met concepten zoals CPA’s, technische applicatie koppelingen,
MessageBrokers, MFT. 25%
– Werkervaring met gangbare netwerkconcepten (routers, loadbalancers, proxy’s). 10%
– Werkervaring met het installeren en configureren van Axway, Seeburger BisFx en BIS. 10%
– In de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het implementeren van PKI en secure-verbindingen waaronder HTTPS.
– Het gevraagde diploma bij eis 2 (een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op
minimaal HBO niveau) is in de richting van IT/ICT; 10%
– Certificeringen van specifieke systeemintegratieproducten zijn een pre. 10%

De gesprekken vinden plaats in week 5 2020.

Interesse?

Vacature:
(20251) Toolspecialist integratieproducten 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022