Transformatiemanager Sociaal domein (12) 30-36 u/w
Volgnummer: 10734

>Transformatiemanager Sociaal domein (12) 30-36 u/w
Volgnummer: 10734
Transformatiemanager Sociaal domein (12) 30-36 u/w
Volgnummer: 10734
2018-07-20T00:00:00+00:00
  • EDE GLD
  • Start datum: 20-07-2018
  • Eind datum: 17-09-2019

Standplaats: Ede
Duur: 17-09-2018 t/m 17-09-2019
Optie tot verlenging: Ja

Opdracht omschrijving
Ede heeft een mooie en belangrijke verantwoordelijkheid in het sociaal domein gekregen vanaf 2015. De eerste jaren waren gericht op continuïteit van zorg voor inwoners, contractering en samenwerking met zorgaanbieders en maatschappelijke partners. Daarmee is gewerkt aan een solide basis van het sociaal domein. De transformatie is nog een behoorlijke uitdaging. Ook de gemeente Ede heeft de uitdaging om binnen de door het Rijk overgehevelde budgetten te blijven.

In Ede zijn de uitvoerende afdelingen van het sociaal domein samengebracht in het cluster WPI (Werk, Participatie, en Inkomen). Daarnaast zijn er van andere clusters een beleidsafdeling, het Kcc en diverse financiële en juridische teams werkzaam binnen het sociaal domein.

De uitdaging is om de werkprocessen te stroomlijnen over afdelingen heen, aan te scherpen op de transformatiebeweging, passend bij het tempo van en met aanbieders. Hoofddoel is om de transformatieopgave in de praktijk werkelijkheid te maken. En om te borgen dat de samenhang tussen de Edese visie op het sociaal domein, de beschikbare budgetten en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het sociaal domein optimaal is. We zoeken een transformatiemanager die stuurt op de samenhang in de (verandering van de) uitvoering binnen het sociaal domein.

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden van de transformatiemanager:
door ontwikkelen van de visie op de uitvoering sociaal domein Ede;
deze visie vertalen naar werkbare doelen en hier sturing aan geven;
leiding geven aan afdelingsmanagers van het cluster Werk Participatie en Inkomen;
samen met de afdelingsmanagers werkprocessen op elkaar afstemmen en deze efficiënter maken binnen de bestaande beleidskaders;
zorgen dat de afdelingen binnen gestelde financiële kaders blijven;
het door ontwikkelen van de samenhang van de verschillende afdelingen van het sociaal domein;
innovatie onder andere door technologische vernieuwingen te implementeren;

Eisen:
– Minimaal 5 jaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie; (op CV aantoonbaar)
– Recente ervaring met het sociaal domein, specifiek gericht op de operatie hiervan; (op CV aantoonbaar)
– Recente en minimaal 5 jaar ervaring met veranderingsopgaven en uitvoering; (op CV aantoonbaar)
– Bestuurlijke ervaring; (op CV aantoonbaar)

Gunningscriteria:
– Wo werk- en denkniveau; blijkend uit een afgeronde WO opleiding met diploma en/of recente relevante werkervaring. (60%)
– Meegeleverd portfolio met voorbeelden projectresultaten; (20%)
– Gemeentelijke ervaring; (20%)

Competenties;
1. Overtuigingskracht
2. Samenwerken
3. Communicatieve vaardigheden
4. Politiek-bestuurlijk sensitief
5. Verbinder

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 11 en woensdag 12 september. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(10734) Transformatiemanager Sociaal domein (12) 30-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022