Transitiemanager Bodem & Ondergrond VNG 36 u/w
Volgnummer: 13768

>Transitiemanager Bodem & Ondergrond VNG 36 u/w
Volgnummer: 13768
Transitiemanager Bodem & Ondergrond VNG 36 u/w
Volgnummer: 13768
2019-02-12T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 12-02-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: Start zsm t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Attentie: We zoeken iemand die direct ingezet kan worden in deze zeer specifieke opdracht. Recente en relevante werkervaring (niet langer dan 12 maanden geleden) binnen de VNG en/of Gemeente Utrecht en/of een vergelijkbare 100.000+ gemeente is van doorslaggevende reden om met de kandidaat in gesprek te gaan.

Korte beschrijving speelveld
In het bodemcovenant 2016-2021 is erkend dat het beleidsveld bodem staat voor een belangrijke transitie. Enerzijds komt dat door de komst van de omgevingswet waardoor gemeenten verantwoordelijk worden voor de bodemkwaliteit, anderzijds zijn er tal van maatschappelijke opgaven waar het gemeentelijk beleidsveld bodem dienstbaar aan moet worden. Hiervoor is nodig dat vanuit kennis van en ervaring met het gemeentelijk (bodem)perspectief, bestuurlijk netwerk en bewezen goede samenwerking met het VNG bureau, gemeenten en haar bodemmedewerkers ondersteund worden in het uitvoeren van deze transitie. Actoren in het speelveld zijn: VNG, I&W bodem, BZK
energie, EZK mijnbouw, gemeentelijke bestuurders, kennisinstellingen, Centrum ondergronds bouwen, landelijke GGD.

Je taken zijn:
De opdracht bestaat uit:
? Begeleiden van provincies en gemeenten bij de overdracht van de verantwoordelijkheid van
de chemische bodemkwaliteit van provincies naar gemeenten.
? Deelnemen aan de UP werkgroep Ondergrond & transitie
? Uitvoeren van het traject “Bodem & ondergrond in Gemeentelijke Omgevingsvisies”
? Vormen van een bestuurlijk netwerk “bodem & Ondergrond” inclusief mijnbouw (waaronder gaswinning)
? Adviseren van de VNG en de VNG commissie EKEM op ondergrondissues, inclusief
bodemenergie en klimaatverandering.
? Mede invulling geven aan de Thematische kenniskamer “kennis voor decentrale overheden”.

De concrete invulling is vastgelegd in werk- en projectplannen. Opdrachtgever is de VNG.

Jij bent/hebt:
? Ervaring als manager bodem bij een bevoegd gezag WBb gemeente om zo een goed begrip te hebben van het primaire proces rondom bodem/ondergrond binnen gemeenten
? Ervaring met het opbouwen van bestuurlijke netwerken
? Dekkend netwerk voor deze opdracht. Dat netwerk bestaat uit: EZK mijnbouw, Nogepa, EBN, I&W, IPO, kennisinstellingen, bestuurders, VNG bureau

Eisen:
– CV toont recente en relevante werkervaring (niet langer dan 12 maanden geleden) binnen de VNG en/of Gemeente Utrecht en/of een vergelijkbare 100.000+ gemeente als (vice)voorzitter van een vakgroep in het onderwerp Bodem & Ondergrond.
– CV toont minimaal 10 jaar werkervaring op inhoudelijke thema’s van de Bodem & Ondergrond.
– CV toont minimaal 10 jaar ervaring in het werken vanuit Rijks- Provinciale of gemeentelijke overheid gericht op het omgevingsrecht.

We zoeken iemand met een actueel netwerk voor deze opdracht. Dat netwerk bestaat uit o.a.: EZK mijnbouw, Nogepa, EBN, I&W, IPO, kennisinstellingen, bestuurders, VNG bureau en andere stakeholders.

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden.

Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor deze opdracht?

CV eis:
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Gesprek:
Je bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op 22 februari 2019
Welk telefoonnummer kunnen we bellen om je uit te nodigen wanneer kan je starten.

Interesse?

Vacature:
(13768) Transitiemanager Bodem & Ondergrond VNG 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022