Transitiemanager Wegverkeersmanagement (11) 36 u/w
Volgnummer: 11370

>Transitiemanager Wegverkeersmanagement (11) 36 u/w
Volgnummer: 11370
Transitiemanager Wegverkeersmanagement (11) 36 u/w
Volgnummer: 11370
2018-09-13T00:00:00+00:00
  • HELMOND
  • Start datum: 13-09-2018
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Helmond
Duur: start z.s.m. t/m 1-6-2020
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden na afloop initiële opdracht tot uiterlijk 1-6-2021

Eén Rijkswaterstaat
Betrouwbaar, duurzaam en efficiënt wegverkeersmanagement, vlot en veilig verkeer over de rijkswegen en heldere berichtgeving over de wegsituatie: dat is 24/7 onze verantwoordelijkheid bij Wegverkeersmanagement. Als transitiemanager leid jij al onze projecten in goede banen. Van intake tot implementatie, verificatie en validatie: jij begeleidt transities binnen wegverkeersmanagement die impact hebben op techniek, gebruik of het operationele proces en organisatie. De projecten binnen jouw regio categoriseer je en je werkt de benodigde capaciteit uit die Verkeer- en Watermanagement (VWM) beschikbaar moet stellen voor implementatie van het project. Je levert adviezen over en begeleidt de wijze waarop projecten worden uitgevoerd in de operationele omgeving. Als transitiemanager voeg je met je analytische blik meerwaarde toe aan de operationele processen. Je werkt binnen de geldende (inter)nationale kaders en afspraken en zorgt dat je daarvan op de hoogte blijft. Landelijke samenwerking en resultaat: daar is je werk op gericht. Door je cirkel van invloed te vergroten en sturings- en besluitvormingslijnen te benutten, draag je actief bij aan een (continue) verbetering van de relevante (operationele) werkprocessen. Je werkt volgens PDCA-cyclus en zorgt voor het ontwikkelen, delen en borgen van jouw vakkennis binnen Rijkswaterstaat. Voor alle projectorganisaties die wijzigingen uitvoeren op objecten binnen (en waar afgesproken ook buiten) het betreffende beheergebied, ben jij het eerste aanspreekpunt. Daarnaast vorm je de verbindende schakel tussen interne partijen (operatie, experts en adviseurs) en externe partijen, oftewel de verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Je stemt af met de projectorganisatie hoe een project wordt afgerond, in gebruik wordt genomen en hoe om te gaan met restpunten. Gedurende het hele project organiseer je de inhoudelijke inbreng en expertise van VWM.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar advieservaring waarbij organisatorische-, procesmatige- en vakinhoudelijke kennis in samenhang is toegepast. – De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring in adviseren en in het tot stand brengen van advies(deel)producten en- diensten.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1-3 jaar ervaring met het begeleiden van transities binnen wegverkeersmanagement die impact hebben op techniek, gebruik of het operationele proces en organisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1-3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met producten, processen en industriële automatisering in verkeerscentrales.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op hbo niveau.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen) en binnen een maand na gunning gaat starten.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen een maand na gunning.

Wensen
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een verkeerscentrale bij voorkeur bij Rijkswaterstaat.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar advieservaring waarbij organisatorische-, procesmatige- en vakinhoudelijke kennis in samenhang is toegepast.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van het a. areaal, b. objecten c. werkprocessen van organisaties gericht op verkeersmanagement en d. relevante kennisvelden. (Bij voorkeur bij Rijkswaterstaat).

Competenties:
РJe bent succesvol in het leiden van deelprojecten en/of het co̦rdineren daarvan.
– Je bent flexibel in jouw opstelling en aanpak en sterk op samenwerking gericht.
– Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren.
– Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4. Opleidingen: afgeronde en erkende opleidingen moeten duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar en bij welke instelling en of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.

Interesse?

Vacature:
(11370) Transitiemanager Wegverkeersmanagement (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022