Uitkeringsadministratie A 32-36 u/w
Volgnummer: 12156

>Uitkeringsadministratie A 32-36 u/w
Volgnummer: 12156
Uitkeringsadministratie A 32-36 u/w
Volgnummer: 12156
2018-11-07T00:00:00+00:00
  • HOOGEZAND
  • Start datum: 07-11-2018
  • Eind datum: 01-02-2019

Standplaats: Hoogezand
Van 26-11-2018 t/m 1-2-2019
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Je verricht en controleert de complexere werkzaamheden ten behoeve van de uitkeringsadministratie (zowel het inrichten als het beheer).
Je controleert de invoergegevens van de casemanager aanvraag en berekent de eerste betaling van de uitkering en verricht de periodieke betalingsrun.
Je zorgt voor een adequate inrichting en organisatie van werkprocessen, procedures en interne bedrijfsvoering en stemt deze af met de kwaliteitsmedewerker.
Je verricht vanuit het eigenvakgebied werkzaamheden met betrekking tot de financiële administratie.; hieronder valt oa. boekingen ontvangsten, jaarrekening, begroting MURAP, BURAP.
Je levert gegevens (en stemt deze af) voor: managementinformatie, ken- enStuurgetallen. Je levert gegevens voor en verwerkt gegevens van derden.

Kandidaatomschrijving
HBO werk- en denkniveau;
Fraude-alertheid;
Kennis van en ervaring met de uitkeringsadministratie en de financiële administratie;
Bekendheid met de gangbare vakterminologie en werkwijzen;
Ervaring met Civision Samenlevingszaken;
Sterk oplossingsvermogen

Gunningscriteria:
– Je kunt overweg met het programma CSAM. Toon dit aan met het CV. (20%)
– Je hebt aantoonbaar op het CV ervaring met het opleiden van collega’s. (15%)
– Je hebt aantoonbaar op het CV ervaring met het herinrichten van administratieprocessen. (10%)
– Je hebt bij voorkeur ervaring bij de Gemeente Midden-Groningen. (15%)
– Sollicitatiegesprek Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. (25%)

Gewenste competenties:
accuraat, integriteit, analytisch vermogen, verantwoordelijk, plannen en organiseren en samenwerken.

Gespreksplanning
De verificatiegesprekken met de top-3 kandidaten zullen plaatsvinden op 21 november 2018 tussen 9.00 en 12.00 uur.

Interesse?

Vacature:
(12156) Uitkeringsadministratie A 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022