UX Designer 28-36 u/w
Volgnummer: 16701

>UX Designer 28-36 u/w
Volgnummer: 16701
UX Designer 28-36 u/w
Volgnummer: 16701
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 01-09-2020

Standplaats: Amstel 1 – 1011 PN Amsterdam
Duur: 1 september 2019 t/m 1 september 2020
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
User Experience Designer

Werkzaamheden
Als UX Designer ontwerp je voor elke burger, ondernemer of bezoeker van Amsterdam een betekenisvolle en aangename gebruikerservaring. Dat doe je zowel voor onze websites, online formulieren als Mijn Amsterdam. Je gebruikt jouw kennis en ervaring om ingewikkelde processen en interacties zo te ontwerpen dat ze eenvoudig en vertrouwd aanvoelen. Uiteraard doe je dit vanuit het perspectief van de klant en gebaseerd op de aanwezige data.
De gemeente Amsterdam werkt continu aan de verbetering van haar (online) dienstverlening. Dit heeft 9 van de 10 keer een impact op de online kanalen (o.a. website en Mijn Amsterdam). Het gaat hier met name om het online mogelijk maken van digitale aanvragen, meldingen en product/statusinformatie. De UX’ers binnen de gemeente brengt hiervoor de benodigde expertise in. Als UX Designer werk je hoofdzakelijk aan het verbeteren van het gebruiksgemak en het ontwerpen van de klantinteractie op de website en Mijn Amsterdam
Voor 2019 staan een veelvoud aan kleine en grote verbeterprojecten gepland waarbij UX betrokken is. Het gaat hier om projecten voor de clusters Dienstverlening & Informatie, Sociaal en Ruimte & Economie. De projecten kennen daarmee een gemeentebrede betrokkenheid.
Om de verschillende UX projecten succesvol uit te kunnen voeren zoeken we een ervaren UX Designer met relevante ervaring in online publieke dienstverlening. Je laat je leiden door data en inzichten en niet door je onderbuikgevoel. Je kunt een goede balans vinden tussen het grote plaatje en het zetten van kleine stappen. Tot de werkzaamheden behoren het ontwerpen van de beste online klantervaring, het uitwerken van nieuwe functionaliteit binnen de online kanalen, actief bijdragen aan het versterken van user centered werken binnen de gemeente en werk je samen met product-eigenaren en ontwikkelaars in een Agile Scrum werkwijze.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Dienstverlening en Informatie heeft de vraag van de stad van vandaag én morgen voorop staan. Het cluster levert excellente dienstverlening aan burgers bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Amsterdam, voorziet in overzicht, kennis en integrale duiding van informatie en zorgt voor veiligheid in de stad door actief op te treden waar regels en afspraken door burgers worden overtreden.

Het cluster Dienstverlening en Informatie bestaat uit tien onderdelen
Dit cluster is verantwoordelijk voor:
Het leveren en continu verbeteren van dienstverlening, producten en diensten aan burgers en ondernemers van de gemeente Amsterdam.
Het leveren van dienstverlening aan interne organisatieonderdelen en partners op het gebied van informatievraagstukken.
Het vergroten van de informatiepositie van de gemeente Amsterdam ten aanzien van de ambities van de stad en de vraagstukken waar de stad voor staat, door clusters actief te adviseren, te faciliteren en te helpen ontsluiten van gemeente brede informatie.
Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in de stad.

De nieuwe dienstverlening Amsterdam wil een voorloper zijn in de ontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening in Nederland. We nemen de dienstverlening aan de burgers en ondernemers uiterst serieus. Dat blijkt ook uit de wijze waarop we de dienstverlening organiseren: één organisatie Dienstverlening voor één beleid vanuit één sturing. Dit vraagt om een organisatie met medewerkers die zowel wat betreft takenpakket als standplaats flexibel zijn. Of een Amsterdammer nu telefonisch, online of aan de balie met de gemeente contact heeft, de vorm, inhoud en bejegening is gelijk. We verbeteren continu de dienstverlening aan burgers en ondernemers en we verhogen de efficiency van de organisatie. Dit doen we samen met de leveranciers van de producten, de andere organisatie onderdelen van de gemeente. Niet eenmalig, maar in een continu proces van leren en verbeteren. Dat is de ‘dubbele’ veranderdoelstelling waar wij voor staan. Met de ambitie de beste van Nederland te worden! Klik hier voor een filmpje over Het nieuwe dienstverleningsconcept. https://vimeo.com/130763605 Dienstverlening bestaat uit de afdelingen Stadsloketten, Onderzoek & Ontwikkeling, het Contactcenter Amsterdam (CCA), Operations Support en Beleid & Secretariaat.

Eisen:
– Minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
– Heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– CV Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– In het bezit van een WO/HBO niveauopleiding in een relevante richting voor UX Design. Bijvoorbeeld Human Computer Interaction, User Experience Design, Interaction Design of een WO/HBO opleiding in combinatie met aantoonbare training in het vak van UX Design. .
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uwt de meest geschikte is voor deze opdracht.
– Heeft kennis van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
– Heeft kennis van Agile en Scrum projectaanpak
– Heeft minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als UX Designer waarvan de laatste 4 jaar op het ontwikkelen en verbeteren van ingewikkelde interactiepatronen
– Heeft brede ervaring met service designtechnieken en het opstellen van customer journeys, user stories, wireframes, prototypes en stroomdiagrammen. Graag aantonen door omschrijving ervaring, referentie-projecten en/of portfolio.
– Heeft aantoonbare ervaring in het werken in multidisciplinaire teams.
– Heeft aantoonbare ervaring met user centered werken.
– Heeft ruimer ervaring van Sketch, Invision en Adobe Creative Suite in de laatste 4 jaar.

Wensen:
-Heeft ervaring met UX Design in online publieke dienstverlening
-Heeft ervaring met Design Systems

Competenties:
Inventiviteit
Klantgerichtheid
Stressbestendig

Interview:
Planning interviews: zo spoedig mogelijk na sluiting
Aantal kandidaten op interview:3

Interesse?

Vacature:
(16701) UX Designer 28-36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022