Vakspecialist Afvalzaken (9) 28 u/w
Volgnummer: 10270

>Vakspecialist Afvalzaken (9) 28 u/w
Volgnummer: 10270
Vakspecialist Afvalzaken (9) 28 u/w
Volgnummer: 10270
2018-07-16T00:00:00+00:00
  • ETTEN-LEUR
  • Start datum: 16-07-2018
  • Eind datum: 23-08-2018

Standplaats: Etten Leur
Duur: 16-07-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja

Functieprofiel
De gemeente Etten-Leur is een groeiende gemeente met meer dan 43.000 nwoners. We timmeren letterlijk en figuurlijk aan de weg. Ook onze organisatie blijft sterk in ontwikkeling. Dat kunnen en willen we niet alleen, de 5 O’s zijn hierbij cruciaal. We zoeken nieuwe collega’s die ons daarbij willen helpen. Authentieke mensen met een persoonlijke stijl en lef, die samen met onze inwoners, ondernemers, onderwijs, organisaties en andere overheden Etten-Leur naar een hoger level willen tillen. Met heldere resultaten voor onze inwoners op een klantgerichte en dienstverlenende manier. Voor alle duidelijkheid, daar hebben we onze missie van gemaakt!

De afdeling Beheer & Realisatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Circa 70 medewerkers leveren dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten, zoals onder andere de verzorging van plantsoenen en bomen, straatvegen, rioleringsonderhoud, wegbeheer, gladheidbestrijding, toezicht, etc. Te veel om op te noemen. Centraal staat dat we dit doen voor iedereen die in Etten-Leur woont en/of werkt of ons bezoekt. We doen dit het liefst in overleg met onze inwoners en bedrijven.

De uitdaging
Als vakspecialist afvalzaken maak je deel uit van een team van collega’s uit de binnen- en buitendienst.

Jouw (hoofd)taakgebied wordt:
– Het begeleiden van nieuwe en lopende afvalprojecten. Na afloop van de projecten maak je een evaluatie en voorstel met aanbevelingen richting management en College. De projecten op dit moment zijn o.a.:
1. GFT inzameling hoogbouw
2. Herinrichting website Afval3xBeter
3. Afvalbeleid als voorloper op nieuwe contractvorming met afvalinzamelaars.
4. Nieuwe contractvorming met inzamelaars

Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de projecten de bijlage.

Daarnaast ondersteun je bij het opnieuw opzetten en/of verbeteren van de afvalregistratie voor de gemeente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen die tot één geheel moeten worden gebracht. Dit doe je samen met een beleidsmedewerker.

Je zorgt dat collega’s over accurate en up to date informatie kunnen beschikken voor het opstellen van diverse voorstellen en begrotingen. Je controleert dit, bent verantwoordelijk voor de administratieve/financiële werkzaamheden, je verzorgt de afhandeling van vragen en meldingen op je vakgebied. Je legt verantwoording af aan de teamleider Gebouwen en Handhaving.

TOELICHTING PROJECTEN
1. GFT inzameling hoogbouw
– Omschrijving van het project
Uit sorteeranalyses blijkt dat bij hoogbouwwoningen nog heel veel GFT in het restafval verdwijnt. De laatste jaren bestaat het restafval bij hoogbouw in Etten-Leur voor zo’n 40% uit GFT.
Doelstelling van dit project is om inzicht te krijgen wat gedragsbepalende factoren zijn voor afvalscheiding, wanneer welke factoren van belang zijn, en welke interventies gemeenten wanneer kunnen toepassen om meer GFT gescheiden in te inzamelen bij hoogbouw.
– Welke werkzaamheden verwachten we
Het project loopt al sinds maart 2018. Belangrijk is nu de communicatie met de inwoners, tussen evaluaties en eindevaluatie.

2. Herinrichting website Afval3xbeter
– Omschrijving van het project
De huidige afvalwebsite afval3xbeter.nl is zowel qua uiterlijk als qua inhoud verouderd. De website kan een nieuwe vormgeving gebruiken, en inhoudelijk moet alle informatie kloppen. In 2016 is er tevens een probleem geconstateerd waarbij bewoners niet het juiste aantal ledigingen op hun persoonlijke pagina te zien kregen.
– Welke werkzaamheden verwachten we
Het belangrijkste is dat alle informatie op alle pagina’s up-to-date is. Alle algemene informatie dient te kloppen, en de link tussen de ophaaldienst en de persoonlijke pagina van bewoner moet goed werken, zodat bewoner elk moment van de dag de juiste persoonlijke cijfers in beeld krijgt.
Een belangrijke bijzaak is dat de website qua vormgeving en kleurstelling gemoderniseerd kan worden zodat deze meer lijkt op de algemene gemeentelijke webpagina etten-leur.nl.
Ook de opzet van een nieuwe afvalkalender voor 2019 hoort hierbij.

3. Afvalbeleid als voorloper op nieuwe contractvorming met afvalinzamelaars
– Omschrijving van het project
Etten-Leur staat aan de vooravond van een nieuw keuze moment voor de toekomst. De inzamelcontracten zijn per 1-1-2020 afgelopen. Om tot een nieuwe aanbesteding te komen is het belangrijk om eerst een keuze te maken voor een inzamelsysteem. Dit kan het huidige (verbeterd) systeem zijn maar ook iets anders.
– Welke werkzaamheden verwachten we
Het concept Beleidsplan met scenario’s is al aanwezig, maar moet nog politiek besproken worden. Hoe uitgebreid wordt nog met het nieuwe college besproken. Hierbij is de rol vooral ondersteunend aan de Beleidsadviseur. Dit kan gaan over informatieavonden tot opstellen notities.

4. Nieuwe contractvorming met inzamelaars
– Omschrijving van het project
Een vervolg op onderdeel 3. Al tijdens de keuze voor een systeem kan er al een stuk aanbestedingsdocument opgesteld worden. De verdere invulling komt na de keuze voor een systeem.
– Welke werkzaamheden verwachten we
Vanuit de keuze voor een (nieuw) afvalinzamelsysteem zal er een aanbesteding moeten plaatsvinden. Hiervoor zullen samen met het inkoopbureau en Beleidsadviseur documenten moeten worden opgesteld.

Jouw profiel
Als vakspecialist afval beschik je over minimaal een afgeronde HBO opleiding, inhoudelijke kennis en affiniteit met het werkveld waarvoor je verantwoordelijk bent. Je bent in staat om werkzaamheden goed te organiseren. Hiervoor beschik je over een organisatorisch inzicht. Je bent klantgericht, flexibel, accuraat en standvastig. Je werkt gedisciplineerd en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) zijn goed ontwikkeld. Hostmanship zit in je genen.

Jij bent:
Resultaatgericht
Omgevingsbewust
Ondernemend
Goed in samenwerken
Communicatief vaardig
Accuraat
Een prettige collega
Administatief/financieel vaardig
Analistisch
Een prettige collega

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.

Interesse?

Vacature:
(10270) Vakspecialist Afvalzaken (9) 28 u/w

Uw contactpersoon:
Sander Zetteler - sander.zetteler@dcengineers.nl - 06-18050670