Veiligheid & Gezondheid Coordinator (12) 24 u/w
Volgnummer: 15475

>Veiligheid & Gezondheid Coordinator (12) 24 u/w
Volgnummer: 15475
Veiligheid & Gezondheid Coordinator (12) 24 u/w
Volgnummer: 15475
2019-05-15T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 15-05-2019
  • Eind datum: 30-04-2021

Standplaats:Utrecht
Duur: start 1-5-2019 t.m 30-4-2021
Optie: 2x maximaal 12 maanden, na afloop initiële opdracht

Functieprofiel:
Als Coördinator Veiligheid en Gezondheid (V&G) Ontwerp zorg je dat onze wegen en vaarwegen met diverse objecten zoals bruggen en viaducten veilig worden gebouwd, gerenoveerd en onderhouden. De V&G coördinator is gekoppeld aan meerdere projecten en objecten op hetzelfde areaal en vervult een project-overstijgende rol. Deze projecten zijn A28/A1 Hoevelaken, Ring Utrecht en A27 Houten –
Hooipolder. In de dagelijkse praktijk zal de V&G coördinator veel sparren met de leden van de projectteams, toetsen van de ontwerpen en een adviserende rol hebben richting de lijnorganisatie.
Daarnaast is het van belang dat er goede afstemming is met de V&G coördinatoren Ontwerp en Uitvoering op de diverse projecten bij de opdrachtnemer(s).

Het aanstellen van een V&G Coördinator Ontwerp is een wettelijke verplichting en de persoon die deze opdracht vervult moet ook zorgdragen dat het Arbobesluit (2.30) wordt uitgevoerd en nageleefd. Een aantal van de taken die daarbij horen is het borgen van het totstandkomen van een veiligheids- en gezondheidsplan incl het voorzien van objectrisico’s en samenlooprisico’s, het borgen van het samenstellen van een veiligheids- en gezondheidsdossier en het overdragen van het dossier aan de
V&G-coordinator-uitvoeringsfase. Kortom, de V&G Coördinator Ontwerp moet er namens Rijkswaterstaat op toezien dat de veiligheid voldoende geborgd wordt tijdens de ontwerpfase van onze projecten en dat risico’s, maatregelen en keuzes over veiligheid goed worden vastgelegd. Je maakt zaken bespreekbaar en stimuleert het veiligheidsdenken in de teams en op de bouwlocaties. Bovendien treed je doortastend
op als de veiligheid in het geding is. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, maak je optimaal gebruik van je interne en externe netwerk en weet je waar je welke kennis kunt halen. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en je deelt van nature je kennis met collega’s binnen het veiligheidsnetwerk en daarbuiten. Je werkt nauw samen met de Coördinator Veiligheid in Projecten bij Rijkswaterstaat. Je denkt mee over verbeteringen van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de
organisatie.

Projecten en locatie:
(1) A28/A1 knooppunt Hoevelaken en (2) A27/A12 Ring Utrecht – RWS GPO Utrecht, Westraven, 3526 LA griffioenlaan 2, (3) 27 Houten – Hooipolder – RWS ZN Den Bosch, 5211 JK Zuidwal 58, of op nog nader te bepalen projectlocaties.

Organisatieonderdeel RWS Grote Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.
Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Grote projecten en onderhoud (GPO) is een organisatie die programma’s en projecten realiseert, en daarbij intensief samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke dag verbetert. Het publiek, de politiek en onze interne en externe partners merken dat en waarderen ons als effectieve en efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever met hoogwaardige kennis en ervaring.
GPO voert de productieopgave van RWS uit in opdracht van de regio’s voor DBFM, D&C projecten die groter zijn dan circa € 65 miljoen en overige onderhoudsprojecten.
GPO werkt nauw samen met het organisatieonderdeel Programma’s projecten en onderhoud (GPO).
Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en
onderhoudsproces.

De projecten
A28/A1 knooppunt Hoevelaken: Het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken omvat de reconstructie van het knooppunt A28/A1 en het verbreden van ruim 30 km autosnelweg ten noorden, oosten, zuiden en westen van het knooppunt. Het
project wordt opengesteld in 2023/2025. Bij dit project vindt vervlechting plaats, wat wil zeggen, dat de marktpartij, die het ontwerp en de uitvoering verzorgt, ook de planuitwerking zal uitvoeren. Deze wijze van werken is vastgelegd in een PD&C-contract (Planuitwerking, Design en Construct-contract). Het project is aanbesteed en medio juni 2015 opgedragen. Eind 2018 is het OTB vastgesteld en eind 2019
wordt het TB vastgesteld. Parallel hieraan worden de ontwerpen (VO, DO , UO) uitgewerkt voordat in 2021 de uitvoering start.

A27/A12 Ring Utrecht:De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk en belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio. Tegelijk is de Ring een belasting voor de mensen die in de omgeving van de weg wonen, werken en recreëren. Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen wat dagelijks leidt tot files, geluidoverlast, luchtverontreiniging en sluipverkeer.
Zondermaatregelen zal de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van de omgeving in de toekomst afnemen. Het Project Ring Utrecht heeft een dubbele doelstelling:
– Het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Ring Utrecht;
– De kwaliteit van leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren.

Het Project Ring Utrecht bestaat uit: de verbreding van de A27 tussen aansluiting Houten en aansluiting Bilthoven, de verbreding van de A28 tussen de aansluiting Waterlinieweg en de Vollenhoventunnel en de verbreding van de parallelrijbaan van de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Lunetten.
Deze maatregelen vinden plaats op de A27 van km 67,70 tot km 86,11, op de A12 van km 57,50 tot km 63,50 en op de A28 van km 0,00 tot km 4,40.
Het project bestaat uit vijf contracten: Ring Utrecht Zuid en Noord, Natuur Netwerk Nederland, Galecopperbrug en Voegen en opleggingen Galecopperbrug. De V&G coördinator zal als eerst met dat laatste contract aan de gang gaan, uitvoering start Q1 2019. De contracten zitten in verschillende fase: contract Zuid en Galecopperbrug en NNN zijn thans in voorbereiding/aanbesteding en contract Noord inde overgang planfase/contractvoorbereiding.

A27 Houten – Hooipolder: Om de doorstroming te verbeteren wordt de A27 tussen Houten en Hooipolder verbreed; deels met reguliere rijstroken en deels met spitsstroken. Drie grote bruggen worden vernieuwd. Het gaat daarbij om de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug. De Houtensebrug wordt gerenoveerd en
aan de westzijde verbreed. Diverse aansluitingen op het onderliggende wegennet worden aangepast en er worden nieuwe geluidsschermen aangebracht. Bestaande natuurgebieden worden uitgebreid en nieuwe gebieden worden aangelegd. Het TB (Tracébesluit) is in december 2018 getekend en wordt naar verwachting eind 2019 onherroepelijk. Het project wordt in twee delen op de markt gezet. Contract-zuid
tussen Everdingen en Hooipolder en Contract-noord tussen Houten en Everdingen. Contract-zuid wordt DBM (Design, Build, Maintain) en contract-noord D&C (Design en Construct).

Globale planning: Contract-zuid, gunning Q1 2021, start werkzaamheden Q3 2021, oplevering 2027/2029; Contract-noord, gunning Q1 2022, start werkzaamheden Q3 2022, oplevering 2028/2030.

Opdracht criteria:
– Je hebt een afgeronde opleiding hogere Veiligheidskunde (HVK) of een afgeronde HBO opleiding Civiele Techiek, in de richting van ontwerpen constructies of vergelijkbaar.
РJe hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met veiligheidsmanagement, specifiek met V&G co̦rdinatie.
– je hebt aantoonbare kennis van alle Arbo opdrachtgeververplichtingen (theorie) en ervaring hoe je hier in de praktijk naar moet handelen.
– Je hebt ervaring met het opstellen van V&G-plannen en V&G-dossiers en weet waaraan deze moeten voldoen.
– Je hebt aantoonbaar affiniteit met het ontwerpproces van aanlegprojecten (D&C)
– Je bent minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in een relevante maatschappelijke en complexe omgeving waarin afstemming met verschillende stakeholders vereist is.- Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het infrastructurele werken (bij voorkeur bij een overheidsinstelling).

Eisen:
РMinimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met veiligheidsmanagement, specifiek met V&G co̦rdinatie.
– Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van V&G-plannen en V&G-dossiers en weet waaraan deze moeten voldoen.
– Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het werken in de infrastructuur.
– Beschikt over een afgeronde opleiding hogere veiligheidskunde (HVK) of een afgeronde opleiding Civile Techniek in de richting van ontwerpen constructies of vergelijkbaar.
– Heeft aantoonbare kennis van alle Arbo verplichtingen (theorie) en ervaring hoe je hier in de praktijk naar moet handelen vanuit de opdrachtgeversrol.
– Werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
– Heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpproces van aanlegprojecten (D&C)

Wensen:
– Heeft aantoonbare ervaring met infrastructurele projecten
– Heeft aantoonbare kennis en ervaring binnen infrastructurele projecten binnen RWS
– Een eventuele keten van inlenen en doorlenen
– Aantoonbare ervaring met werken in een relevante maatschappelijke en complexe omgeving waarin afstemming met verschillende stakeholders vereist is.

CV Eisen:
– Een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4
– Opleidingen: afgeronde en erkende opleidingen moeten duidelijk vermeld zijn, wanneer diploma is behaald.

Interesse?

Vacature:
(15475) Veiligheid & Gezondheid Coordinator (12) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022