Vergunningverlener Bodem (9) 8-16 u/w
Volgnummer: 10619

>Vergunningverlener Bodem (9) 8-16 u/w
Volgnummer: 10619
Vergunningverlener Bodem (9) 8-16 u/w
Volgnummer: 10619
2018-07-12T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 12-07-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Zwolle
Duur: 1-8-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: ja

Organisatie
Het team Vergunningverlening (PDV) is verantwoordelijk voor de verlening van provinciale vergunningen, ontheffingen en meldingen op grond van een breed scala aan wet- en regelgeving. Sinds 1-1-2016 is de uitvoering van de Wbb (vergunningverlening) bij dit team ondergebracht

Zie verder: website provincie

Project
De vergunningverlener bodem komt te werken binnen het team Vergunningverlening van de eenheid PD.

Opdracht omschrijving
De werkzaamheden zijn het inventariseren van de zgn. spoedlocaties. Dit zijn locaties met complexe verontreiningingssituaties met onaanvaardbare risico’s. De sanering is veelal opgestart of er wordt gewerkt aan voorbereiding hierop.

Hiervoor is het nodig om bodemonderzoeksgegevens, eventuele risicobeoordelingen, bestaande afspraken uit (sanerings)plannen te beoordelen. Ook moet de voortgang van lopende saneringen worden beoordeeld; dus monitoringsgegevens, (tussen)evaluaties en wijzigingsvoorstellen.

Bij stagnerende voortgang moet er voor gezorgd worden dat initiatiefnemer actie onderneemt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de betreffende vergunningverlener, jurist en/of toezichthouder. De gegevens vervolgens vastgelegd in onze digitale systemen (Squit, Ibis, EDO) en naar de initiatiefnemer. Deze worden gerapporteerd in een beoordelingsbrief of beschikking.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De externe kandidaat werkt in overleg met de coördinator Vergunningverlening. Met hem worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden en de te behalen resultaten.

Eisen
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde (technische) HBO opleiding op het gebied van milieu/bodem (of vergelijkbaar).
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als bodemspecialist in de periode 2012-2018.
– Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring met en daarmee over kennis van wet- en regelgeving op bodemgebied.

Gunningscriteria
– Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan bij de uitvoering/begeleiding van bodemonderzoek en bodemsanering. 30%
– Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan en beschikt daarmee over kennis van Squit en Ibis (digitale (bodem)informatiesystemen). 20%
– Externe heeft aantoonbaar minimaal 6 maanden werkervaring opgedaan als bodemspecialist bij een overheidsorganisatie in de periode 2012 – 2018. 20%
– Motivatie. Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. 20%
– Extra`s. Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. 10%

De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:
Рco̦peratief gedrag (effectieve samenwerking);
– doelgericht handelen;
– klantgerichtheid;
– omgevingsbewustzijn;
– oordeelsvorming;
– overtuigingskracht (goede communicatieve vaardigheden);
– voortgangscontrole.

Cv
Het cv is maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10.

Gesprek
De interviews zullen plaatsvinden met Henk van Marle (coördinator) en Erik Godeke (projectleider bodem) op woensdag 25 juli 2018 tussen 9:00 en 12:00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
– Geheimhoudingsverklaring
– VOG

Interesse?

Vacature:
(10619) Vergunningverlener Bodem (9) 8-16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022