Vergunningverlener Milieu (industrieel) 36 u/w
Volgnummer: 11220

>Vergunningverlener Milieu (industrieel) 36 u/w
Volgnummer: 11220
Vergunningverlener Milieu (industrieel) 36 u/w
Volgnummer: 11220
2018-08-31T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 31-08-2018
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Zwolle
Van 1-10-2018 t/m 1-10-2019
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
De Omgevingsdienst IJsselland is operationeel vanaf 1 januari 2018 en wordt gevormd door elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Binnen onze organisatie worden kennis, kwaliteit en capaciteit gebundeld. Dat moet leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, die een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH taken en zorgt voor nieuw elan op basis van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

De hoofdstructuur van de Omgevingsdienst IJsselland is een directiemodel, bestaande uit een eenhoofdige directie en drie teams (Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies) geleid door drie managers die integraal verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het eigen team. Bij de Omgevingsdienst zijn inmiddels meer dan 100 medewerkers werkzaam. Naast de drie teams kent de Omgevingsdienst een stafbureau. In het stafbureau vindt de uitvoering plaats van de taken zoals HRM, ICT, financiën en communicatie.

De Omgevingsdienst geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de ontwikkelopgaven: borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding, vormen van één organisatie en anticiperen op bv. inwerkingtreding Omgevingswet.

Binnen het team Vergunningen zijn er twee vakgroepen: agrarisch en industrieel. Deze vacature betreft de vakgroep industrieel.

Je behandelt vergunningaanvragen en milieumeldingen (klasse I, II en III). Hiertoe heb je overleg met aanvragers, hun adviseurs en andere vakspecialisten. Een integrale en omgevingsbewuste aanpak is hierbij de insteek.
Je adviseert de gemeenten en provincie over milieurelevante bouw- en RO-zaken. zoekt voortdurend naar een duurzame balans tussen nabijheid (lokale binding), kwaliteit en efficiency.

Kandidaten
De Omgevingsdienst is op zoek naar (minimaal) twee kandidaten die de werkzaamheden kunnen uitvoeren, te weten (een) vergunningverlener(s) en (een) senior vergunningverlener(s). De senior zal de complexere zaken in behandeling nemen. Uiteraard zal dit in overleg gebeuren.

Let op:
РDe kandidaten dienen in ̩̩n offerte ingediend te worden, waarbij alle kandidaten aan de gestelde eisen moeten voldoen
– De vergunningverlener zal niet voor hetzelfde tarief als de senior vergunningverlener ingezet mogen worden. De offerte mag voor het hoogste tarief ingediend worden, waarbij in het CV per kandidaat duidelijk naar voren moet komen welke tariefstelling bij welke kandidaat hoort. In de opdrachtbevestiging zullen de tarieven vastgelegd worden.
– In totaal is er ruimte voor 1 fte, te verdelen over de vergunningverlener(s) en senior. Dit geldt dus niet per kandidaat.

Kandidaatomschrijving
Je voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.1. LET OP: dit moet duidelijk in de motivatie toegelicht worden.
Je beschikt tenminste over een MBO+/HBO werk- en denkniveau.
Je hebt relevante werkervaring van ten minste drie jaar op dit functieniveau.
Je bent een teamspeler en hebt een proactieve werkhouding.
Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
Je bent resultaat- en oplossingsgericht.

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaatomschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens de gespreksronde getoetst door de gemeente.

Eisen:
– Opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO4-opleiding.
– Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, als vergunningverlener milieu. Referentie vereist
– Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Vergunningverlener Milieu (industrieel) wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Vergunningverlener Milieu (industrieel) is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’erer/DGA. Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payroll-bedrijf.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.
Let op: er moet duidelijk in het CV naar voren komen waarom de kandidaat voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.1. vergunningverlener milieu. Er dient nadrukkelijk ingegaan te worden op de benodigde kennis, kunde en opleidingsniveau.
– Opleiding (12%)
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
– Werkervaring overheid (18%)
Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, als vergunningverlener milieu binnen de gemeente/overheid.
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving. Tevens wordt er gekeken of er een klik is met de kandidaat. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Gespreksplanning
De Omgevingsdienst nodigt 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats in week 38 – 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier rekening mee te houden. Wanneer u op 21 september 2018 aan het einde van de middag geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Interesse?

Vacature:
(11220) Vergunningverlener Milieu (industrieel) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022