Vergunningverlener Ontgrondingenwet (10) 20 u/w
Volgnummer: 10116

>Vergunningverlener Ontgrondingenwet (10) 20 u/w
Volgnummer: 10116
Vergunningverlener Ontgrondingenwet (10) 20 u/w
Volgnummer: 10116
2018-06-13T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 13-06-2018
  • Eind datum: 31-08-2019

Standplaats: Arnhem
Duur: 1-9-2018 t/m 31-8-2019
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
De provincie Gelderland is o.a. bevoegd gezag voor vergunningverlening op grond van de Ontgrondingenwet. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving voert deze en andere taken uit en bestaat uit ongeveer 50 medewerkers waaronder vergunningverleners, toezichthouders, juristen en ondersteunende collega’s. Regelmatig is er binnen het team vergunningverlening in geval van piekaanbod van vergunningsaanvragen sprake van een extra capaciteitsbehoefte.

Daarom zijn we op zoek naar een ervaren Vergunningverlener Ontgrondingenwet die voor gemiddeld 20 uur per week beschikbaar is en bij piekmomenten op verzoek bereid is meer uren te werken.

Verder ben je bereid om de helft van de afgesproken uren op kantoor in Arnhem aanwezig te zijn. Voor het overige kan gebruik gemaakt worden van thuiswerkfaciliteiten.

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een vergunningverlener zijn:
– Verrichten van een breed pallet werkzaamheden op het terrein van vergunningverlening Ontgrondingenwet.
– Deelnemen aan overleg in trajecten van vergunningverlening met externe partijen.
– Adviseren zowel intern als extern over de aspecten en raakvlakken van de wet.
– Beoordelen van rapporten en onderzoeken die op basis van de Ontgrondingenwet worden ingediend als onderdeel van vergunningsaanvragen.
– Het schrijven van vergunningen.
– Inhoudelijk ondersteunen van andere medewerkers van de afdeling.
– Een bijdrage leveren aan de vertaling van technisch inhoudelijke trajecten en documenten naar de bestuurlijke voorbereiding op bovengenoemd vakgebied.
– Ondersteunen in juridische procedures.

Eisen
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst (in dienstverband) geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2018) als vergunningverlener Ontgrondingenwet bij een provincie of omgevingsdienst. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.Ervaring als vergunningverlener blijkt concreet uit:
Kan zelfstandig een aanvraag beoordelen op ontvankelijkheid.
Kan zelfstandig een besluit (weigering/vergunning) opstellen.
Kan zienswijzen beantwoorden en verwerken in een definitief besluit.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2014-2018) met het ondersteunen in juridische procedures over ontgrondingsvergunningen.

Gunningscriteria
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als vergunningverlener Ontgrondingenwet bij een provincie of omgevingsdienst, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 60%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met de relaties van ontgrondingen met aanpalende vakgebieden zoals RO, Natuur, recreatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 40%

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
1. Flexibiliteit: Als zich problemen voordoen, zorgt Externe ervoor dat zijn/haar eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken. Externe is stressbestendig en kan omgaan met tegenslagen.
2. Communicatieve vaardigheden: Externe is in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.
3. Resultaatgerichtheid: Externe formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Externe houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
4. Oplossingsgerichtheid: Externe zoekt op besluitvaardige wijze naar oplossingen, hierbij rekening houdend met achterliggende problemen. Externe laat zich niet snel uit het veld slaan door problemen, maar pakt deze direct aan. Niet denken in problemen, maar in oplossingen voor problemen.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Interview
De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 10 juli 2018. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(10116) Vergunningverlener Ontgrondingenwet (10) 20 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541