Vergunningverlener Waterwet 16-24 u/w
Volgnummer: 14861

>Vergunningverlener Waterwet 16-24 u/w
Volgnummer: 14861
Vergunningverlener Waterwet 16-24 u/w
Volgnummer: 14861
2019-04-12T00:00:00+00:00
  • LEEUWARDEN
  • Start datum: 12-04-2019
  • Eind datum: 30-09-2019

Standplaats: Leeuwarden
Duur: 01-06-2019 t/m 30-09-2019
Optie tot verlenging: ja, 8 keer 3 maanden

Opdracht omschrijving
We kijken al 750 jaar vooruit. We houden de voeten droog en onze dijken sterk. We zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Zo houden we niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met water?’

Het Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân zoekt een Vergunningverlener Waterwet, voor 16 tot 24 uur (in afstemming met opdrachtgever en opdrachtnemer) per week, ingaande 1 juni 2019.

Verantwoordelijkheden
Opdrachtomschrijving
– Als vergunningverlener Waterwet behandel je vergunningaanvragen en meldingen op grond van de Waterwet. Deze opdracht heeft vooral betrekking op ontheffingen op basis van de waterschapskeur.
– Je overlegt met de aanvrager over de in te dienen gegevens en de te stellen voorwaarden.
– Je stelt vergunningen, toestemmingen en bijbehorende voorwaarden op en geeft advies over de besluitvorming binnen de wettelijk gestelde termijnen en eisen. Hierbij overleg je met rayonbeheerders en interne deskundigen zoals hydrologen.
– Verder adviseer en geef je technische ondersteuning bij de behandeling van zienswijzen, bezwaar en beroep. In voorkomende gevallen stem je met het cluster Handhaving af.

Eisen
– Hbo-diploma, gericht op het vakgebied. Na gunning wordt dit gecontroleerd.
– Je hebt aantoonbare ervaring als vergunningverlener in een overheidsomgeving. Na gunning wordt dit gecontroleerd.
– Je hebt kennis van wetgeving; met name de Waterwet, de Algemene Wet Bestuursrecht en de Keur van het waterschap.

Gunningscriteria (wensen)
– Je beschikt over relevante en recente afgeronde opleidingen op het vakgebied. Na gunning wordt dit gecontroleerd. 25%
– Je beschikt over kennis op het gebied van het waterkwantiteitsbeheer. Na gunning wordt dit gecontroleerd. 25%
– Ervaring in het werken bij een waterschap. Na gunning wordt dit gecontroleerd. 20%
– Je bent een teamspeler, resultaat- en klantgericht en beschikt over goede contactuele, schriftelijke en sociale vaardigheden. Dit wordt tijdens het gesprek getoetst. Je bent een teamspeler, resultaat- en klantgericht en beschikt over goede contactuele, schriftelijke en sociale vaardigheden. Dit wordt tijdens het gesprek getoetst. 20%
РErvaring met en kennis van het programma IRIS is een pr̩. 10%

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(14861) Vergunningverlener Waterwet 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022