Verkeer & Openbare Ruimte – Verkeerskundig Informatie analist 36 u/w
Volgnummer: 19464

>Verkeer & Openbare Ruimte – Verkeerskundig Informatie analist 36 u/w
Volgnummer: 19464
Verkeer & Openbare Ruimte – Verkeerskundig Informatie analist 36 u/w
Volgnummer: 19464
2019-12-04T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 04-12-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Weesperstraat 11 Amsterdam
Duur: tot 31-12-2020. start: z.s.m.
Optie tot verlenging: nee

Werkzaamheden
Als verkeerskundig informatieanalist zijn je werkzaamheden erop gericht om de technische verkeerssystemen optimaal te laten bijdragen aan het managen van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Amsterdam. Hierbij gaat het naast auto’s ook over openbaar vervoer, voetgangers en fietsen.

Als verkeerskundig informatieanalist vertaal jij de behoeftes van het team Verkeerstactiek naar functionele eisen voor de verkeerssystemen en begeleid je de implementatie van aanpassingen in de systemen:

Je vertaalt het strategisch beleid op het gebied van stedelijk verkeersmanagement naar uitgangspunten, doelen en impact op de ontwikkeling van verkeerssystemen en draagt zorg voor de implementatie daarvan;
Je bent een gesprekspartner zowel voor team Verkeerstactiek, de afdeling Assets, de eenheid Informatievoorziening, de leveranciers van systemen als de afnemers van de gegevens;
Je ontwikkelt samen met de ketenpartners op gemeentelijk en regionaal niveau koppelingen en gegevensuitwisseling tussen systemen;
Je vertaalt knelpunten en wensen van het team naar functionele vragen op het gebied van verkeerssystemen en – automatisering;
Je draagt bij aan een betrouwbare levering van gegevens in lijn met de ambities van Amsterdam rond open data en publiek-private samenwerking;
Je coördineert het (acceptatie)testen door het team; je ontwikkelt testplannen (waar nodig) en draagt zorg voor de planning en afstemming met de betrokken leveranciers;
Je trekt de implementatie van nieuwe functionaliteiten of nieuwe systemen; je zorgt dat alle betrokkenen tijdig zijn aangesloten en verzorgt de instructie;
Je bedenkt nieuwe technieken en methoden om het gebruik van het netwerk van Amsterdam in het hier en nu te registreren, monitoren en te optimaliseren.
Je draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe methodes voor het managen van het verkeer in Amsterdam en bent vertegenwoordiger van de afdeling in verschillende innovatieve projecten rond bijvoorbeeld ITS (intelligent transport systems), publiek-private samenwerking, urban smart mobility (slimme kruispunten) en floating car dat;
Je draagt bij aan de verdere professionalisering van de keten verkeersmanagement. Je geeft de samenwerking met de Verkeersleiding en collega’s van de verkeersregelinstallaties een zet in de juiste richting. Je verhoogt het vertrouwen en draagt bij aan een plezierige en constructieve onderlinge samenwerking.
Je draagt bij aan de implementatie van de bediening van nieuwe Amsterdamse wegtunnels voor de Verkeersleiding.
Je draagt bij aan de aanpassing van het Verkeersmanagementplan voor de Amsterdamse wegtunnels.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven
– kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– U voegt het cv toe. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– kandidaat is in het bezit van een erkend hbo of wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet.
– kandidaat heeft kennis van minimaal de volgende verkeerssystemen, automatisering en/of protocollen:
– Mobimeastro
– VBS
– DVM-Exchange
– Vivaldi Drip Management
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– kandidaat heeft een Verkeerskundige en informatiemanagement achtergrond, dit dient te blijken uit minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
– kandidaat heeft minimaal 2 jaar vergelijkbare werkervaring opgedaan binnen het aandachtsgebied van Verkeersmanagement, binnen een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den-Haag).

Wensen:
– kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde hbo opleiding in de richting Verkeersmanagement of Informatiemanagement.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet.
– kandnidaat heeft bij voorkeur kennis van en/of ervaring met de werkwijze de CROW richtlijn “landelijke regelaanpak”.

Competenties:
Goede heldere mondelinge en schriftelijke vaardigheid
Verplaatsen in de eindgebruiker
Resultaatgerich
Planmatig
Voortgangsbewaking
Stressbestendig

Interview:
De gesprekken vinden palats van woensdag 18 december t/m donderdag 9 januari 2020.
Aantal kandidaten op interview: 2.
VOG na gunning

Interesse?

Vacature:
(19464) Verkeer & Openbare Ruimte - Verkeerskundig Informatie analist 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022