V&G Coordinator Ontwerp Sluizenprogramma (10) 36 u/w
Volgnummer: 10931

>V&G Coordinator Ontwerp Sluizenprogramma (10) 36 u/w
Volgnummer: 10931
V&G Coordinator Ontwerp Sluizenprogramma (10) 36 u/w
Volgnummer: 10931
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • MIDDELBURG
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 01-06-2019

Standplaats: Middelburg
Duur: 1-9-2018 t/m 1-6-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 1x 12 maanden na afloop intiële opdracht

Als Coördinator Veiligheid en Gezondheid (V&G) Ontwerp Sluizenprogramma zorg je dat de projecten IJmond, Beatrix, Limmel, Afsluitdijk en Terneuzen veilig kan worden gebouwd, gerenoveerd en onderhouden. Het Sluizenprogramma is daarbij uniek, omdat het meerdendeel van de projecten in DBFM contactvorm zijn gecontracteerd en daarmee dus ook een langjarige verplichtingen ten aanzien van onderhoud belegd is bij de markt.

Het aanstellen van V&G Coördinator Ontwerp is een wettelijke verplichting en de persoon die deze functie vervult moet zorgdragen dat het Arbobesluit (2.30) wordt uitgevoerd en nageleefd binnen de projecten. De V&G Coördinator Ontwerp moet er namens Rijkswaterstaat op toezien dat de veiligheid voldoende geborgd wordt tijdens de ontwerpfase van deze projecten en dat risico’s, samenlooprisico’s, maatregelen en keuzes over veiligheid goed worden vastgelegd, zoals onder andere verwacht conform het Arbobesluit (2.28). Je analyseert of de Opdrachtnemer de gemaakte ontwerpen beschouwt vanuit in iedergeval arboveiligheid, voor zowel de realisatiefase, alsmede de onderhoudsfase en maakt veiligheidsaspecten bespreekbaar met Opdrachtnemer. Je zoekt de afstemming met de omliggende projecten van derden, omtrent de samenlooprisico’s. Je bent sensitief en bent bewust van het verschil in contractuele verantwoordelijkheden, wettelijke verantwoordelijkheden en persoonlijke bevoegdheden en je hebt de sensitiviteit om te opereren in dit complexe speelveld. Daarentegen kun je binnen dit speelveld wel doortastend optreden als de veiligheid in het geding is.

In de dagelijkse praktijk zal de V&G coördinator veel sparren met de Technisch manager van het project, de technische leden van de projectteams en de projectadviseur integrale veiligheid. Daarnaast is het van belang dat er goede afstemming is met de ontwerpleiders en V&G coördinator Uitvoering van de Opdrachtnemers.

Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, maak je optimaal gebruik van je interne en externe netwerk en weet je waar je welke kennis kunt halen. Je hebt ontwerpkennis van waterbouwkundige werken en kunt deze bezien in het kader van het Arbobesluit. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en je deelt van nature je kennis met collega’s binnen het veiligheidsnetwerk en daarbuiten. Je werkt nauw samen met de Coördinator Veiligheid in Projecten bij Rijkswaterstaat. Je denkt mee over verbeteringen van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie. Daarnaast dien je er vanuit te gaan dat je een groot deel van de tijd op locatie aanwezig bent van de Opdrachtnemers, waaronder bijvoorbeeld Terneuzen, Eefde, Nieuwegein, Lelystad, Afsluitdijk, Haarlem en IJmuiden.

Eisen
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in een complexe omgeving waarin afstemming met verschillende stakeholders vereist is.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring van het ontwerpproces van waterbouwkundige werken
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van alle Arbo verplichtingen (theorie) en ervaring hoe je hier in de praktijk naar moet handelen.
РDe aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met veiligheidsmanagement, specifiek met V&G co̦rdinatie.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding hogere Veiligheidskunde of een afgeronde HBO opleiding Civiele techniek, in de richting van ontwerpen van constructies
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen een maand na gunning.
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het ontwerptraject van aanlegprojecten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het waterbouwkundige projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft relevante referenties in het kader van het uitvoeren van taken die behoren tot de verplichtingen als zijnde V&G ontwerp.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10931) V&G Coordinator Ontwerp Sluizenprogramma (10) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022