Watersysteembeheerder kunstwerken 16 u/w
Volgnummer: 14321

>Watersysteembeheerder kunstwerken 16 u/w
Volgnummer: 14321
Watersysteembeheerder kunstwerken 16 u/w
Volgnummer: 14321
2019-03-15T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 15-03-2019
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Zwolle
Duur: 01-04-2019 t/m 01-06-2020
Optie tot verlenging: Ja, 6 maanden

Beschrijving context en behoefte
De afdeling Beheer watersysteem en dijken is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de veiligheid binnen het waterschap. Hiervoor beheert en onderhoudt de afdeling watergangen, rivieren, meren, kanalen, kades en dijken. Medewerkers van de afdeling houden zich bezig met de dagelijkse beheer voor watergangen, waterkeringen en de bijbehorende technische installaties. Voor het behalen van onze doelstellingen omtrent voldoende water, veilig water en schoon water is het van essentieel belang dat onze gemalen en stuwen optimaal functioneren. Hiervoor loopt er een onderhoudsprogramma gemalen en stuwen, welke er voor moet zorgen dat de kunstwerken op een
acceptabel kwaliteitsniveau komen en blijven. Het voorbereiden van dit programma voor kunstwerken, valt onder beheer het cluster Peilbeheer en Kunstwerken, de capaciteit van dit team is momenteel onvoldoende en ter ondersteuning zoeken wij een
Watersysteembeheerder kunstwerken.

De baan
Voor beheer van de gemalen en stuwen van ons watersysteem is een vast team verantwoordelijk, welke nu voor het renovatie programma 2019 – 2022 de voorbereiding scopes en enginering van gemalen, stuwen en inlaten verzorgt. In samenspraak met de afdeling realisatie worden op basis van de aangeleverde scopes het groot onderhoud cq. renovaties uitgevoerd. De opdracht is, het vervaardigen van een scope per object volgens een aangeleverde standaard i.s.m.
beheerders van het cluster peilbeheer en kunstwerken. Daarnaast is ook het toetsen namens beheer van de aangeleverde scope onderdeel van de baan.
Het is de bedoeling dat werkzaamheden intern bij het waterschap verricht worden.

Uit het curriculum vitae blijkt dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar beschikt over:
– Een afgeronde opleiding Civiele Techniek , HTS afstudeerrichting: waterbouw
– Minimaal 7 jaar ervaring als ontwerpleider/projectleider van (visvriendelijke) gemalen,
stuwen, inlaten en vispassages
– Aantoonbare ervaring met System Engineering, daarbij kennis van de specifieke
onderwerpen; eisenpakket samenstellen, verifiëren en valideren

U dient een referentie toe te voegen met vermelding van contactdetails.

Wensen
U dient onderstaande wensen te beantwoorden.
– De kandidaat heeft ervaring met het opstellen scopes vanuit beheer voor
renovatie/nieuwbouw, het opstellen van een programma van eisen, adviseren, ontwerpen van gemalen en stuwen
– Kennis van System Engineering & Relatics; eisenpakket implementeren middels System Engineering in Relatics, waar ook het verifiëren en valideren plaatsvindt.
– De kandidaat heeft praktijkervaring met de uitvoering/realisatie en bouw van
(visvriendelijke) gemalen en stuwen, en toetsende rol op documenten van de aannemer

Nadere toetsing van onderstaande kenmerken vindt plaats in het gesprek.
De juiste kandidaat beschikt over de volgende kenmerken:
? Proactieve houding
? Team-player
? Resultaatgericht
? Oplossingsgericht werken

Gesprek:
Geplande datum matchgesprek: 28 maart 2019 tussen 14:00 en 16:00 worden de betreffende kandidaten gezien.
Aantal voorgestelde kandidaten dat wordt uitgenodigd: Er zullen minimaal 2 kandidaten uitgenodigd worden.

Interesse?

Vacature:
(14321) Watersysteembeheerder kunstwerken 16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022