Werkvoorbereider 36 u/w
Volgnummer: 16635

>Werkvoorbereider 36 u/w
Volgnummer: 16635
Werkvoorbereider 36 u/w
Volgnummer: 16635
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 31-12-2023

Standplaats: Amsterdam
Duur: start zsm t/m eind 2023
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Werkvoorbereider voor de stadsdelen voor civieltechnische projecten op het gebied van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte

Werkzaamheden
Als werkvoorbereider maak je tekeningen voor containers voor de inzameling van afval, zowel ondergronds als bovengronds (en eventueel locaties voor mini-containers en grofafval locaties) Dit is vanaf planvorming, die in samenspraak met de projectleider tot stand komt, tot en met bestek. Daarnaast lever je een bijdrage aan kabels- en leidingenprocedures. Voor deze activiteiten werk je samen met de andere projectmedewerkers, werkvoorbereiders en projectleiders werkzaam binnen de Directie Afval & Grondstoffen i.o..
In hoofdlijnen betreft de opdracht het volgende:
Opstellen van tekeningen ten behoeve van wenstracés, ramingen, bestekken, verkeersbesluiten, externe onderzoeken,etc.
Combineren van tekeningen, hoeveelheden berekenen, technische en verkeerskundige vraagstukken uitdetailleren, variantenstudie maken;
Opstellen bestek en verzorgen van de commentaarronde op het bestek;
Opstellen en beoordelen van offertes. (bodemonderzoeken, inmetingen, proefsleuven, etc.)
Opstellen faseringstekeningen (grof) en omleidingstekeningen (fijn) ten behoeve van BLVC-plannen
Afstemmen met stakeholders (beheerders openbare ruimte, kabel- en leidingbedrijven, aannemers, etc.) incl. verslaglegging;
Toetsen van producten derden/bouwprojecten (onderzoeken, inventarisaties, tekeningen, ramingen, etc.);
Kleine (deel)projecten zelfstandig begeleiden:
Input leveren voor bewonersbrieven, op te stellen door afdeling Communicatie;
Risico’s signaleren en mogelijke beheersmaatregelen uitwerken en/of uitvoeren;
Je gaat de werkzaamheden uitvoeren binnen het Team Realisatie waarbij het stadsdeel nog bepaald wordt en waarbij het ook kan ook gebeuren dat er bijgesprongen kan worden in 1 van de overige Stadsdelen. De complexiteit van de projecten zit soms in de ruimtelijke inpassing van functies, kabels en leidingen en de techniek. Over je werk communiceer en leg je verantwoording af aan de projectleider en teamleider..

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De directie Afval en Grondstoffen i.o. is onderdeel van het cluster Stadsbeheer. In het programmateam werken de inzamelorganisaties en andere bedrijfsonderdelen van de gemeente samen aan een duurzame, kostenefficiënte en dienstverlenende grondstoffen- en afvalketen. Het in 2016 vastgesteld Uitvoeringsplan Afval is de inhoudelijke werkagenda voor alle gemeentelijke onderdelen die bij de afvalketen betrokken zijn. De afvalketen zorgt voor strategie, beleid en uitvoering rondom preventie, het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval en denkt na over oplossingen voor bedrijfsafval. Uitvoering gebeurt veelal in drie rayons, te weten: Centrum (incl. bedrijfsafval); Zuid, Oost en Zuidoost; Noord, West en Nieuw-West.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over MBO of HBO Civiele techniek (werk- en denkniveau).
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als voorbereider op het gebied van maaiveldinrichting en infrastructuur. Deze ervaring is recent, maximaal 7 jaar oud.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met tekensoftware MicroStation. Deze ervaring is recent, maximaal 7 jaar oud.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal ervaring met de procedures van het Amsterdamse ‘coördinatiestelsel werken aan de weg’. Deze ervaring is recent en maximaal 5 jaar oud. (50%)
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de tekenstandaard NLCS. Deze ervaring is recent en maximaal 2 jaar. (50%)

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 18 en 25 juli.

Interesse?

Vacature:
(16635) Werkvoorbereider 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022