Werkvoorbereider Riolering & Water 24 u/w
Volgnummer: 20293

>Werkvoorbereider Riolering & Water 24 u/w
Volgnummer: 20293
Werkvoorbereider Riolering & Water 24 u/w
Volgnummer: 20293
2020-01-16T00:00:00+00:00
  • UDEN
  • Start datum: 16-01-2020
  • Eind datum: 30-06-2020

Standplaats: Uden
Duur: 01-03-2020 t/m 30-06-2020
Optie tot verlenging: Ja, 4 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De afdeling Ruimte bestaat uit vijf teams: Ontwikkeling, Dienstverlening, Inrichting en twee teams Uitvoering.
Het team Inrichting is verantwoordelijk voor de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden in het kader van gebiedsontwikkeling en alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte. Het team Inrichting wordt aangestuurd door een teamleider.

Wat ga je doen?
Als werkvoorbereider water en riolering ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van werkzaamheden voor (integrale) riool en/of water gerelateerde projecten. Je zorgt ervoor dat het beheer en onderhoud van de riolering op orde is.
Je adviseert en ondersteunt de beleidsmedewerker bij het opstellen van beleid en het ontwikkelen van de jaar- en meerjaren beheer plannen op het gebied van water en riolering. Samen met de databeheerder werk je aan een actueel beheer en onderhoud van het areaal. In deze functie ben je de communicatieve schakel richting het team Uitvoering, onze buitendienst.

De werkzaamheden kunnen uiteenlopen van bestekken maken en controleren, directievoeren tot projectleider zijn van kleinschalige rioolprojecten. Ook handel je klachten en verzoeken af. Daarnaast verwerk je aanvragen van huisaansluitingen. Je leest en beoordeelt rioolreinigingen en inspecties. Je levert vakinhoudelijke informatie aan, adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen en zorgt voor het digitaal ordenen van gegevens op jouw vakgebied.

Kandidaatomschrijving
Welke kennis en ervaring heb je?
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van civiele techniek met aanvullende vakspecifieke cursussen en opleidingen op het gebied van water en riolering.

Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als werkvoorbereider in het vakgebied (opgedaan in de afgelopen 6 jaar), ervaring met RAW-systematiek en je kunt werken met geautomatiseerde beheersystemen zoals Sam, Kikker en XDM. Je kunt overweg met Microstation.

Pas je bij ons?
Als persoon ben je accuraat, betrouwbaar, pro-actief, klantgericht en flexibel. Je bent in staat om integraal te denken en hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je bent een vraagbaak en een verbinder. Het verkrijgen van medewerking gaat je makkelijk af. Je werkt planmatig en zoekt de samenwerking op met andere collega’s. Je bent goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Eisen:
– Werkervaring als werkvoobereider
De kandidaat heeft in de afgelopen 6 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als werkvoorbereider in het vakgebied blijkend uit het CV.
– Afgeronde HBO opleiding op het gebied van civiele techniek
De kandidaat beschikt over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van civiele techniek blijkend uit het CV
– Vakkennis op het gebied van riolering en water
De kandidaat heeft aanvullende vakspecifieke cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van riolering en water blijkend uit het CV.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat motiveert waarom hij/zij de geschikte kandidaat is en als werkvoorbereider riolering en water inzetbaar is en waarom hij/zij graag bij de gemeente Uden deze opdracht wil doen. De kandidaat geeft daarnaast in de motivatiebrief twee voorbeelden waaruit blijkt dat hij/zij projectmatig werkt en resultaatgericht is middels de STAR-methodiek.
– Ervaring met RAW-systematiek, microstation en geautomatiseerde beheersystemen
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met RAW-systematiek, microstation en geautomatiseerde beheersystemen zoals Sam, Kikker en XDM blijkend uit het CV.
– Sollicitatiegesprek
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top 3 wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het gestelde kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgene dat de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team etc.). Daarnaast zal gelet worden op de volgende competenties: duidelijk en betrouwbaar communiceren; politieke en bestuurlijke sensitiviteit, resultaatgerichtheid, analytisch vermogen, stressbestendig, oplossingsgericht, flexibel, pro-actief en accuraat.

Wij vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund.

Aanleveren bij offerte
HBO diploma op het gebied van civiele techniek

Gespreksplanning
De gesprekken vinden plaats op maandag 17 februari 2020.

Interesse?

Vacature:
(20293) Werkvoorbereider Riolering & Water 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022