Werkvoorbereider/Directievoerder/Toezichthouder (Ondergrondse Containers) 36 u/w
Volgnummer: 13810

>Werkvoorbereider/Directievoerder/Toezichthouder (Ondergrondse Containers) 36 u/w
Volgnummer: 13810
Werkvoorbereider/Directievoerder/Toezichthouder (Ondergrondse Containers) 36 u/w
Volgnummer: 13810
2019-02-14T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 14-02-2019
  • Eind datum: 30-08-2019

Standplaats: Den Haag en Delft
Duur: 6 maanden, start z.s.m., danwel begin maart 2019 t/m 30-08-2019
Optie tot verlenging: 7 x 6 maanden

Beschrijving aanbestedende dienst
Avalex is een gemeenschappelijke regeling die de taken met betrekking tot afvalinzameling en overslag uitvoert voor haar deelnemende gemeenten Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Het totale verzorgingsgebied van Avalex kent ruim 155.000 huisaansluitingen verdeeld over zes gemeenten.

De kerntaak van Avalex is het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen voor de inwoners in het Avalex-gebied. We zijn een gemeenschappelijke regeling: hierdoor hangt ons bestaansrecht samen met de waarde die wij voor de maatschappij leveren. Het creëren van waarde gaat in onze ogen verder dan het uitvoeren van onze primaire taak van een milieubewuste afvalinzameling. Voor ons betekent het dat wij, naast onze kerntaak, waarde willen creëren op economisch en sociaal gebied.

Onze visie, missie, strategie en kernwaarden zijn als volgt geformuleerd

Visie : Een afvalloze regio binnen de gemeenten waarin wij actief zijn, door de verwaarding van afval naar grondstoffen.

Missie : Het zijn van een betrouwbare partner van de gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier.

Strategie : Onze kernwaarden zodanig uitvoeren dat we maatschappelijke meerwaarde creëren. Kernwaarden In ons handelen streven wij de volgende waarden na: Samen, Beweging, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen.

Omschrijving werkzaamheden
De aanbestedende dienst heeft behoefte aan versterking voor het uitvoeren van de functie Werkvoorbereider/Directievoerder/Toezichthouder. Diegene is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en overdracht van wijkplannen van de aan hem toegewezen wijken. In de wijkplannen zijn de oplossingen gecreëerd van afvalinzamelingvoorzieningen (ondergrondse containers) voor de wijk. Deze zijn gebaseerd op analyses, berekeningen en onderzoek ter plaatse of oplossingen op voorziene locatie gerealiseerd kunnen worden. Diegene heeft daarnaast als taak om een bijdrage te leveren aan de (verdere) implementatie van systeemgerichte contactbeheersing op de afdeling.

Als werkvoorbereider/directievoerder/toezichthouder geef je invulling aan:
– borgen projectbudget;
– risicomanagement;
– algehele projectleiding en aansturing/coaching van je projectteam;
– bewaken planning;
– afstemmen met interne en externe stakeholders;
– het borgen van de kwaliteit;
– het opstellen van projectplannen;
– het geven van een goed aanbesteding- en contractadvies;
– onderhouden van klantcontact;
– implementatie van systeemgerichte contractbeheersing.

Eisen
– Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is gemiddeld ca. 36 uur per week beschikbaar op afroep direct na gunning (dan wel begin maart 2019). Het aantal uur is gebaseerd op basis van vijf (5) werkdagen in de week op de locatie in Delft en Den Haag.
– HBO of WO werk- en denkniveau op het gebied van Civiele Techniek/Bouwkunde.
– Minimaal drie (3) jaar relevante aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare werkzaamheden als werkvoorbereider/directievoerder/toezichthouder.
РKennis van de afval- en milieubranche en de werkwijzen van Avalex gemeenten is een pr̩.
– VCA VOL diploma

Gunningscriteria
1. Aantoonbare ervaring als werkvoorbereider/directievoerder/toezichthouder (weging 30%)
2. Aantoonbare ervaring met een integrale wijkgerichte aanpak. (weging 35%)
3. Aantal jaren ervaring binnen de afvalbranche. (weging 35%)

Competenties: Uit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden: Communicatief sterk; Overtuigingskracht; Zelfstandig; Goede adviesvaardigheden; Goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen; Stressbestendigheid in verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoringen een rol kunnen spelen; Oplossingsgericht. Projectmatig werken; Teamplayer; Resultaatgericht.

Cv
Het CV dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Avalex houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

Matchgesprekken kandidaten: 21 februari 2019 tussen 09.00 – 11.00 uur.

Matchgesprekken
Onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een gesprek met de door u voorgestelde kandidaat van ongeveer 30 à 45 minuten op de genoemde dag in de planning. U wordt zo spoedig mogelijk na sluiten van het inschrijvingstermijn geïnformeerd of u wel of niet bent uitgenodigd voor het matchgesprek.

Na indiening van de inschrijving zal contact worden gezocht voor het inplannen van het gesprek. In principe wordt de circa drie (3) Inschrijvers die na beoordeling van de kwalitatieve aspecten en de prijs het hoogst scoren, uitgenodigd voor een matchgesprek. Indien er meerdere gegadigden aan de eisen voldoen en
hetzelfde scoren dan wordt de top drie (3) bepaald door loting.

In het matchgesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Mocht aan de hand van het matchgesprek blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met ingediende Offerte en er dus te veel punten zijn toegekend, wordt dit gecorrigeerd. Indien uit het matchgesprek blijkt dat aan één (1) of meer eisen niet wordt voldaan, zal dit leiden tot het alsnog uitsluiten van de Inschrijver. Voor de duidelijkheid: het matchgesprek heeft geen weging aangezien dit een los onderdeel is van de beoordeling.

Interesse?

Vacature:
(13810) Werkvoorbereider/Directievoerder/Toezichthouder (Ondergrondse Containers) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022