Zaakcoordinator omgevingsvergunningen 36 u/w
Volgnummer: 16592

>Zaakcoordinator omgevingsvergunningen 36 u/w
Volgnummer: 16592
Zaakcoordinator omgevingsvergunningen 36 u/w
Volgnummer: 16592
2019-07-09T00:00:00+00:00
  • VELDHOVEN
  • Start datum: 09-07-2019
  • Eind datum: 29-11-2019

Standplaats: Veldhoven
Duur: 01-09-2019 t/m 29-11-2019
Optie tot verlenging: J,a 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
Je bent in deze functie het eerste aanspreekpunt voor klanten met vragen over bouw en ruimtelijke ordening en je behandelt de vergunningsaanvragen. Uiteraard ben je goed op de hoogte van geldende wet- en regelgeving, maar je hebt ook het besef dat je met gemotiveerd loslaten van regels soms meer kwaliteit en dienstverlening voor de klant en omgeving kunt toevoegen.

Je werkdag bestaat onder andere uit:
Het beantwoorden van vragen van klanten over regelgeving in relatie tot bouwen en gebruiken van gebouwen en gronden (Wabo);
Het bewaken van het proces, de integraliteit en voortgang van aanvragen en vooroverlegzaken voor omgevingsvergunningen;
Het communiceren met klanten en belanghebbenden in relatie tot de (consequenties) van de aanvragen;
Het toetsen van aanvragen op volledigheid en inhoud,;
Het inschakelen van vakdisciplines en wanneer nodig externe partijen;
Het opstellen van besluiten.

Kandidaatomschrijving
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, aantoonbaar gemaakt d.m.v. aangeleverd diploma. (KO)
Tevens heb je minimaal 3 jaar werkervaring als zaakcoördinator omgevingsvergunningen, opgedaan in de laatste 5 jaar.
kennis van de structuur en systematiek van bouwtekeningen en kunt deze aan het Bouwbesluit toetsen.
kennis van het Omgevingsrecht (Wabo), de Algemene wet bestuursrecht en de wet ruimtelijke ordening.

Gunningscriteria:
– Opleidingsniveau
Gezocht wordt naar een kandidaat met minimaal een afgeronde relevante HBO-opleiding
afgeronde relevante HBO opleiding (15 %)
afgeronde relevante WO-opleiding (20 %)
РRelevante werkervaringgezocht wordt naar een kandidaat met minimaal 3 jaar ervaring als zaakco̦rdinator omgevingsvergunning binnen een gemeente, opgedaan in de afgelopen vijf jaar.
3-5 jaar werkervaring als zaakcoördinator omgevingsvergunning (5 %)
5-8 jaar werkervaring zaakcoördinator omgevingsvergunning (10 %)
meer dan 8 jaar zaakcoördinator omgevingsvergunning (15 %)
– Het CV wordt beoordeeld op duidelijkheid en volledigheid i.z. de beschrijving van werkervaring.
– Sollicitatiegesprek
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het sollicitatiegesprek worden de competenties en de werkervaring besproken. Tevens wordt gekeken of er een ‘klik’ is met het team.

Bovenstaande punten dienen aantoonbaar te zijn op het aangeleverde CV van de kandidaat.

Gevraagde competenties: zelfstandig, communicatief, inventief, flexibel, georganiseerd en slagvaardig.

Na gunning dient de kandidaat een recente VOG aan te leveren (niet ouder dan één jaar)

Gespreksplanning
De gesprekken zijn gepland in overleg in week 34.

Interesse?

Vacature:
(16592) Zaakcoordinator omgevingsvergunningen 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022