• ROTTERDAM
  • Start datum: 14-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Thuiswerken is de norm, indien mogelijk op de Coolsingel 40
Duur: 12 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 20 oktober 2020

Afwijkende werktijden: Werkdagen tussen 8.30 – 18.00 uur/ 4×9 uur mogelijk

De afdeling
Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Onze dienstverlening richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. We ondersteunen deze jongeren door inzet van de mogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en zorg, of een combinatie hiervan.
In het kader van de nieuwe WMO is het jongerenloket verantwoordelijk voor de
indicatiestelling voor tweedelijns ondersteuningsarrangementen voor de doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar én jongeren die intramurale zorg nodig hebben. Het jongerenloket draagt o.a. zorg voor de toegang tot maatschappelijke opvang en ondersteuning vanuit de WMO voor jongeren die niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Je komt als WMO-adviseur te werken in team Centraal Onthaal Jongeren (COJ). Dit team bestaat uit 13 WMO-adviseurs, 1 kwaliteitsmedewerker en een ketenregisseur.

Onze organisatie
Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid.
Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

Jouw functie
Als WMO-adviseur Jongerenloket adviseer je bij WMO-hulpvragen van jongeren tussen de 18 en 23 jaar, met vaak meervoudige problematiek (o.a. psychische, psychiatrische, financiële, sociale en huisvestingsproblemen) en zoek je in samenspraak met de jongere naar passende oplossingen om uiteindelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit doe je in nauwe samenwerking met interne en externe lokale partners.

Als WMO-adviseur heb je een grote diversiteit aan taken die terug te brengen zijn tot een hoofdtaak: Het onderzoeken van de zorgbehoefte en tot een passende oplossing komen. Het samenstellen van WMO-arrangementen op het vlak van sociaal en persoonlijk functioneren, voeren van een huishouding, financiën, dagbesteding, zelfzorg en gezondheid, mantelzorg respijt en huisvesting is hier een onderdeel van, indien er geen gebruik gemaakt kan worden van andere mogelijke oplossingen. Je vertaalt je eigen onderzoek (of door een zorgaanbieder uitgevoerd onderzoek) naar een helder ondersteuningsplan waarin je de bevindingen van je onderzoek beschrijft en tot een helder afgewogen indicatiestelling komt.

Je bent, hebt en je beschikt over:
• Resultaatgerichtheid en je blijft onder hoge werkdruk goed presteren;
• Analytisch en in staat om tot een snel en adequaat oordeel te komen;
• Goede communicatieve vaardigheden, waardoor je in staat bent op verschillende
niveaus, intern en extern, te acteren.
• Een flexibele en klantgerichte houding en werkt zowel zelfstandig als in teamverband
aan de afgesproken resultaten;
• Adequate kennis over de regelgeving binnen de WMO 2015, aanverwante wetten
(AWBZ, WLZ, ZVW)
• Bekend met de maatschappelijke opvang in Rotterdam.

Eisen
• Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding;
• Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als WMO adviseur zoals beschreven bij jouw
functie, opgedaan in de afgelopen 2 jaar.

Wensen
• Ervaring en affiniteit met de doelgroep dak- en thuisloze jongeren
• Ervaring met opstellen van ondersteuningsplannen WMO
• Ervaring met beschermd en begeleid wonen
• Kennis en ervaring met de regelgeving binnen de WMO 2015.
• Kennis van de ziektebeelden binnen de VG, GZ en GGZ.
• Kennis van de sociale kaart in Rotterdam.
• Ervaring met het werken in Gidso

Competenties
• Resultaatgericht
• Integriteit
• Samenwerken
• Flexibel
• Analytisch
• Besluitvaardig

Gesprek:
Op 30 oktober 2020.

Interesse?

Vacature:
(25287) 2x WMO adviseur Jongerenloket - cluster MO (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022