Standplaats: Leeuwarden
Duur: t/m 28-2-2021. Start: z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden na afloop initiele opdracht.

Eén Rijkswaterstaat
Als adviseur inkoop en contracten ben jij verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, – aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen op het eigen gebied. Tijdens de totstandkoming van het contract adviseer je over het waarborgen van de beheersbaarheid en ook tijdens de looptijd reik je passende beheersmaatregelen aan. Je verricht controles en zorgt voor systeem- en procestaken. Jij hebt daarbij een signalerende en adviserende rol.

Je werkt nauw samen met jouw collega’s. Je fungeert als vraagbaak voor inkoop en contractzaken. Je zorgt voor duidelijke informatievoorziening. Je zet de nieuwste ontwikkelingen om naar praktische verbeteringen van jouw vakgebied en het werkproces aanleg en onderhoud. Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteits- en kennisborging. Je maakt als (senior) contractadviseur deel uit
van het team A wegen in Noord Nederland. Dit team beheerst twee prestatiecontracten en twee DBFM contracten.

Samen met anderen
Je bent hét aanspreekpunt binnen en buiten Rijkswaterstaat. Je werkt nauw samen met jouw projectteam en de opdrachtgever. Je stemt af met opdrachtgever/ afnemer en opdrachtnemer/ leverancier over de inhoud van het contract. Hierbij kun je de opdrachtnemer/ leverancier aanspreken op contractafspraken waarbij je altijd het doel van het contract voor ogen houdt. Verder realiseer je een juist informatieniveau over afgebakende onderdelen van het inkoop- en contractmanagement/contracteringsproces en communiceer je hierover.

Elke dag beter
Je levert een bijdrage aan het verbeteren van jouw vakgebied. Dit doe je door jouw kennis up to date te houden en deze kennis in te zetten om de inkoop- en contracteringsprocessen binnen Rijkswaterstaat te verbeteren. Je levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering en standaardisering van inkoop en contractbeheersing proces binnen het project. Je signaleert, analyseert ontwikkelingen die de uitvoering van het inkoop- en contractproces kunnen beïnvloeden en
je adviseert hierover. Verder deel je actief jouw kennis en ervaring op het vakgebied binnen het team. Tot slot is het borgen van kwaliteit van kennis een belangrijk aspect in jouw werk.

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
– kandidaat heeft een NEVI-diploma (of vergelijkbaar) en minimaal 2 jaar ervaring (een aantoonbare bijdrage) van voorwaarden zoals UAV-GC (of vergelijkbaar).
– kandidaat heeft specifieke kennis van en minimaal 3 jaar ervaring in de processen binnen de uitvoering van prestatiecontracten in de GWW-sector en heeft hieraan een bijdrage geleverd.
– kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen:
– kandidaat heeft ervaring met de voorbereiding van prestatiecontracten mbt infrastructuur.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is een maand na gunning.
– kandidaat heeft het diploma Lead Auditor (LA ISO 9000), of vergelijkbaar.
– kandidaat heeft ervaring met risicomanagement, kwaliteitsnormering en/ of wijzigingenmanagement.
– kandidaat heeft ervaring op het gebied van contractbeheersing/contractbegeleiding middels Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
– kandidaat heeft ervaring van het proces mbt contractwijzigingen en/ of het afhandelen van calamiteiten en/ of schades.
– kandidaat heeft gedegen kennis van aanbestedingen, aanbestedingsregelgeving en is bent bekend met TenderNed, of vergelijkbaar.
– kandidaat heeft kennis van het aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat.

Meeste essentiële competenties
Je bent resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en
verbindend.
Organisatiesensitiviteit
Netwerkvaardigheid
Analyserend vermogen
Klantgerichtheid
Voortgangscontrole
Plannen en organiseren

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(21270) Adviseur inkoop en contracten (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022