• UTRECHT
  • Start datum: 12-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Utrecht/Thuis
Duur: 01-10-2020 t/m 01-10-2022
Optie tot verlenging: Ja, 6x maximaal 12 maanden na afloop initiele opdracht
Reageren voor: 22 oktober 2020

Eén Rijkswaterstaat
Als adviseur omgeving lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van omgevingsmanagement. Je biedt allround ondersteuning aan de omgevingsmanager.

Team B-Sluizen Midden-Nederland
Het team B-Sluizen Midden-Nederland werkt aan grootschalige onderhoudsprojecten van sluizen in eigendom van Rijkswaterstaat in de vaarwegen binnen de regio Midden-Nederland. Het team valt onder Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO).
Het team werkt momenteel aan twee renovaties van sluizen (en bruggen) uit het programma:
Vervanging en Renovatie (V&R):
– Prinses Marijkesluis (Rijswijk, GLD)
– Koninginnensluis (Vreeswijk, Nieuwegein)
Voor de renovaties van de Prinses Marijkesluis (en waarschijnlijk de Koninginnensluis) is gekozen voor een vernieuwende wijze van projectuitvoering en aanbesteding waarin elementen van het DOENgedachtegoed en een 2-fasen aanpak zitten. Hierin staan het bereiken van maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk en de bedoeling centraal. Dit betekent dat wij samen met de opdrachtnemer en de klant (beheerders) de ontwerpfase doorlopen. In deze fase worden ook de klanteisen opgehaald en verder uitgediept. In de realisatiefase voert de opdrachtnemer het ontwerp uit.

Samen met anderen
Het projectmanagementteam van B-Sluizen MN bestaat uit de Projectmanager, Technisch Manager, Contractmanager, Manager Projectbeheersing en de Omgevingsmanager.
De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de inhoudelijke inbreng en kwaliteit in de projecten van de voorbereiding tot en met de realisatiefase. Als Adviseur Omgeving ondersteun je de Omgevingsmanager bij het uitvoeren van het omgevingsmanagement. Een goede afstemming met de Omgevingsmanager en het IPM-team is noodzakelijk om de rol van Adviseur Omgeving goed in te kunnen vullen. Binnen het team deel je als inhoudelijk expert je kennis. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van overleggen en aanvragen.

Taken
Je hebt inzicht in relevante interne en externe omgeving en ketens op operationeel niveau. Je bouwt en onderhoudt een netwerk op operationeel niveau met diverse externe partijen in relatie tot jouw projecten, zoals gemeenten, provincie, belangenorganisaties en particulieren. Je creëert hiermee effectieve samenwerkingsrelaties. Je kunt de omgeving proactief gewenst en vroegtijdig beïnvloeden en draagt het gezicht en het imago van Rijkswaterstaat uit. Je bent intermediair tussen RWS en de omgeving in de projecten. Binnen het team deel je als inhoudelijk expert je kennis. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties. Je geeft bijvoorbeeld informatie en levert de benodigde overzichten aan. Ook maak je
inhoudelijke analyses van plannen en wensen van interne en externe stakeholders en bezie je de effecten. Op basis hiervan geef je passende adviezen. Je biedt ondersteuning bij de communicatie: je geeft bijvoorbeeld antwoord op publieksvragen en je informeert omwonenden en andere belanghebbenden. Hierover stem je af met betrokkenen, zoals de communicatieafdeling. Je zorgt ook voor het in de uitvoeringscontracten opnemen van de juiste functionele eisen met betrekking tot
omgevingstaken zoals bijvoorbeeld conditionering en vergunningverlening.
Je signaleert (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van projecten kunnen beïnvloeden en analyseert deze. Je pakt dus echt je adviesrol. De geformuleerde projectresultaten houd je continu in het vizier. Ook draag je bij aan het benodigde inkoopproces vanuit omgevingsmanagement.

Elke dag beter
Je vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan het verbeteren van processen binnen operationeel omgevingsmanagement. Ook draag je aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis en de borging hiervan.

Eisen
– De aangeboden kandidaat is in bezit van een geldig VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’ (VOL-VCA) of bereid om dit certificaat binnen drie maanden te halen.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare recente (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) kennis en ervaring met publieksparticipatie waaronder het leveren van een bijdrage aan communicatiemiddelen (nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, e.d.)
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare recente (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) kennis en ervaring met stakeholdermanagement conform het KES-proces. Waaronder het voeren van gesprekken, verslaglegging, omgang met eisen en wensen en het opstellen van een stakeholderanalyse.
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) kennis en ervaring met conditionering, waaronder inventariseren van aanwezige informatie, co̦rdineren van onderzoeken en vergunningen
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring in werken bij RWS.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het werken conform Strategisch Omgevingsmanagement (SOM).
– De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met de informatiesystemen die van toepassing zijn, zoals Relatics

Meest essentiële competenties
– Je bent RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer,
ondernemend en verbindend
– Plannen en Organiseren
– Samenwerken in teamverband
– Organisatiesenitiviteit
– Klantgerichtheid
– Netwerkvaardigheid
– Zelfstandig werken
– Proactief, ook extern gericht
– Communicatief vaardig
– Analytisch ingesteld
– Bestuurlijke sensitiviteit

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Aanleveren na gunning
VOG

Interesse?

Vacature:
(25226) Adviseur omgeving 24 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022