Standplaats: Stadskantoor bergen op zoom
Duur: 9-3-2020 t/m 8-7-2020
Optie tot verlenging: ja

Functiebeschrijving
Adviseur Sociaal Domein (M/V)
aandachtsgebied Onderwijs –

De afdeling
Binnen de vakgroep Maatschappij van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling wordt o.a. invulling en uitvoering gegeven aan het programma Sociaal Domein. Onze missie hierbij is het voeren van een krachtige regie- en netwerkrol gericht op de transformatie en vangnetfunctie van de lokale overheid. Beleid en uitvoering in brede zin rondom Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Jeugdzorg en Onderwijs zijn de centrale terreinen. Wij werken nauw samen met diverse partners in het Sociaal Domein, zoals zorg en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties omdat we ons er sterk van bewust zijn dat we elkaar nodig hebben om successen te halen.

De functie
Als adviseur ontwikkel je visie en beleid op basis van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Je bouwt relevante netwerken op en weet deze op een constructieve wijze te onderhouden. Je bent in staat om met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en verantwoordelijkheden de regierol van de gemeente, zowel formeel als informeel, op het brede terrein van het sociaal domein verder gestalte te geven. Je bent een belangrijke sparring partner van de bestuurlijk portefeuillehouder(s) op jouw beleidsterreinen.

Wij zijn op zoek naar een collega die zich specifiek gaat bezig houden met regie, advisering, ondersteuning en verdere uitwerking van het beleid op het gebied van onderwijs. Concrete opdrachten zijn onder andere het organiseren van REA en LEA bijeenkomsten, accounthouderschap Curio (vmbo-mbo) en het voortzetten van de verhuizing van Huis van Morgen (centrum voor innoverende hulpmiddelen in de zorg). Als adviseur vertegenwoordig je daarbij onze gemeente en ben je sparringpartner voor de bestuurder.

Wat zoeken we
Kennis van wet- en regelgeving op de terreinen van het sociaal domein met bijzondere aandacht voor onderwijs.
Werk- en denkniveau op HBO+ niveau is een must. Naast inhoudelijke kennis is aantoonbare ervaring én het werken in politiek-bestuurlijke omgeving van net zo groot belang. Tevens is het noodzakelijk dat je over een sterk verbindend vermogen beschikt en mensgericht bent.

Kort gezegd ben je een:
Schrijver: in staat om snel en krachtig beleid uit leggen, projectvoorstellen en beleidsadviezen te maken
Doener: zorgen dat er beleid wordt uitgevoerd en projecten worden opgestart
Verbinder: netwerk opzetten/ onderhouden om draagvlak en inzet te creëren bij partners
Kartrekker: ondersteuning en aansturing van collega’s binnen het beleidsterrein/afzonderlijke projecten zowel lokaal als op regionaal niveau.

Eisen:
– CV met een CV wordt bedoeld een overzicht van de werkervaring.
De CV is in het Nederlands opgesteld en wordt verstrekt in PDF. De ingediende CV mag maximaal bestaan uit 4 pagina’s dubbelzijdig. In de CV dienen minimaal de onderstaande punten benoemd te worden:
Welke werkzaamheden / projecten uitgevoerd zijn, het werkbestand en uw rol hierin.
Start- en einddatum van de werkzaamheden (aantal uur per week)
– Afgeronde HBO opleiding.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring in het beleidsveld van het Sociaal Domein.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring binnen een gemeentelijke organisatie.

Wensen:
– Kandidaat heeft werkervaring in een vergelijkbare functie met aandachtsgebied Onderwijs.
– kandidaten met de hoogste score van de gunningscriteria kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of het CV van de kandidaat aansluit op de door ons gestelde criteria voor deze vacature.
– Uit het gesprek blijkt (of wordt getoetst door bv casussen) of de in de vacature gevraagde competenties; sterk verbindend vermogen, mensgericht,
Schrijver, Doener, Verbinder en Kartrekker aanwezig zijn.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 4 en donderdag 5 maart 2020.
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(21081) Adviseur Sociaal Domein - aandachtsgebied Onderwijs 16 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022