Standplaats: Middelburg, Goes en Terneuzen
Duur: 01-08-2020 t/m 01-08-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat staat voor de grootste onderhoudsopgave in zijn geschiedenis. Ook in Zeeland zijn de bruggen, sluizen, tunnels en viaducten die in de jaren vijftig en zestig zijn gebouwd, toe aan renovatie en vervanging. We zien dit als een kans om onze infrastructuur meteen veiliger, duurzamer en digitaal up-to-date te maken. Dat vraagt, naast flinke investeringen, om menskracht en specifieke kennis.

Voor de regio Zeeland zijn wij op zoek naar een adviseur die de projectteams adviseert over de werkwijze Systems Engineering (SE). Jij vertaalt de projectbehoeftes naar concrete handelwijzen volgens de SE-benadering van Rijkwaterstaat en werkt daarnaast mee aan de verdere landelijke ontwikkeling van deze werkwijze.

Als adviseur systems engineering lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland. Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng op het gebied van systems engineering binnen het projectteam. Je zet die specifieke expertise in binnen het project en adviseert in verschillende fasen van het project op het eigen werkpakket en die van anderen.

Rijkswaterstaat werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model), waarin het gezamenlijke management van een project is belegd bij de zogeheten IPM-rollen: projectmanager, manager projectbeheersing, omgevingsmanager, contractmanager en technisch manager. Jij geeft deze rolhouders inzicht in de positieve consequenties van het integraal oppakken van zaken. Transparantie en expliciet vastleggen zijn hierbij sleutelwoorden.

Je draagt bij aan de realisatie van de klanteisen specificatie (KES), systeemspecificaties en vraagspecificatie-eisen (VSE). Je legt de prioritering van de klanteisen vast op input van de omgevingsmanager en bent verantwoordelijk voor het integrale systeemontwerp en het bewaken daarvan. Daarnaast zorg je voor realisatie van de verificatie- en validatiematrix en bewaak je de integrale consistentie en juistheid van bovengenoemde.

Voorts bepaal je met de technisch manager en de contractmanager de validatiestrategie en zorgt voor de uitvoering daarvan. Je toont conform de validatiestrategie aan dat de gekozen oplossing (op elk niveau) voldoet aan de eisen van de klant. Je bepaalt de verificatiestrategie en coördineert de uitvoering. Je bent alert op elke procesverstoring die het gevolg is van het niet juist toepassen van de SE-benadering en adviseert de technisch manager over aanpassing van de werkwijze.

Rijkswaterstaat is volop in ontwikkeling als het gaat om systeemgericht werken op het gebied van onderhoudsoptimalisatie. Je bent onderdeel van een landelijke pool van inhoudelijk deskundigen en volgt zo ontwikkelingen en deelt je kennis. Je zet je in om de SE- benadering te versterken en waar mogelijk te verbeteren. Het hoort bij je rol om de voordelen van de SEbenadering in te bedden in de projectteams en duidelijk te maken bij de projectleden.

Opdrachtbeschrijving
Binnen Rijkswaterstaat onderscheiden we drie rolprofielen op het gebied van systems
engineering: specificeerder, adviseur systeemontwikkeling en adviseur projectorganisatie. Deze opdracht ligt op het snijvlak van adviseur systeemontwikkeling en adviseur projectorganisatie.

De werkzaamheden zullen in grote lijnen bestaan uit:
? Advisering van het projectteam op het vakgebied van System Engineering bij renovatieen onderhoudsprojecten;
? Het opzetten, uitbouwen en beheren in databasetool Relatics / GRIP bij prestatie- en
onderhoudscontracten (in voorbereiding en uitvoering);
? Het uitdragen en aanjagen van de werkwijze volgens SE binnen het projectteam;
? Afstemming met specialistische diensten en relevante belanghebbenden;
? Eisen/wensen vertalen naar (functionele) specificaties;
? Het onderzoeken van en beschikbaar stellen van operationele kennis, methoden en
technieken;
? Verificatie en validatie van geleverde gegevens;

Rijkswaterstaat, Programma’s, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in een technische richting.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Systeem Engingeering (SE) in een projectomgeving voor het bouwen en onderhouden van natte infrastructurele objecten.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring in een adviserende rol.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het werken in Relatics.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitdragen en aanjagen van de werkwijze volgens SE binnen een projectteam en heeft ervaring met de afstemming met specialistische diensten en belanghebbenden.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het vertalen van eisen/wensen naar (functionele) specificaties.
– De kandidaat heeft aantoonbaar kennis en ervaring in het opzetten, uitbouwen en beheren in databasetool Relatics bij prestaatiecontracten en onderhoudsprojecten (in voorbereiding en uitvoering).
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het uitbrengen van uitvoerings- en/of toepassingsgerichte adviezen en het realiseren van (onderdelen van) adviesproducten (nota’s), publicaties en beleidsvoorstellen/-plannen.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

Interesse?

Vacature:
(23647) Adviseur Systems engineer regio Zeeland (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022