• GOUDA
  • Start datum: 13-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein te Gouda
Duur: 04-01-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 1x 1 jaar
Reageren voor: 6 november 2020

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:
– Bureau dagelijks beheer
– Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
– Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur. De afdeling staat er goed voor: ze staan voor resultaat en samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Groen en Water
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Groen en Water uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van dit product. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.

Profiel assistent beheerder

Wat ga je doen
– het in kaart brengen van vraagstukken in de openbare ruimte.
– zelfstandig uitvoeren kleinschalige projecten (minder dan €50.000)
– het voorbereiden van (deel)opdrachten;
– het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
– het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
– het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering;
– het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over groen en water;
– het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder Groen en Water;
– het voorbereiden van overleggen en eventuele verslaglegging (actiepuntenlijst);
– het toetsen en adviseren diverse (in- en extern) groenplannen;
– het signaleren van knelpunten functioneren van de assets (oog- en oorfunctie).

Indicatief werk- en denkniveau
– relevante afgeronde MBO-groen opleidingsniveau 4 of vergelijkbaar;
– werk en denkniveau MBO
– minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

Eisen
– Kandidaat minimaliseert of compenseert CO2 uitstoot (toelichten 1ste pagina CV).
– Kandidaat heeft gedegen kennis en ervaring met contractbeheersing op basis van de UAV, met de RAW-systematiek en -besteksadministratie
– Kandidaat heeft gedegen kennis en ervaring van Microsoft office pakketten, zoals Outlook, Word, Excel.
– Kandidaat heeft een afgeronde HBO-groen opleiding of vergelijkbaar.
– Kandidaat heeft minimaal 3 jaar met referentie aantoonbare, recente, relevante ervaring als assistent beheerder in de afgelopen 10 jaar.
– Heeft de kandidaat een financieel belang bij of rondom de gemeente Gouda, dit komt helder in het CV naar voren.

Wensen
РEen, op ̩̩n A4tje, door de kandidaat zelf geschreven motivatie waarom hij/zij zich de juiste persoon voor deze functie vindt.
– Kandidaat heeft kennis van en ervaring met beheersystemen.
– Kandidaat heeft meer dan 3 jaar met referentie aantoonbare, recente, relevante ervaring als assistent beheerder Groen en Water of vergelijkbaar.
– Kandidaat heeft eerdere werkervaring als assistent beheerder binnen een gemeente

Wat neem je mee
Kerncompetenties
– klantgerichtheid en omgevingsbewust
– samenwerken
– resultaatgerichtheid
– zelfstandigheid
– flexibiliteit

Functie gerelateerde competenties
– plannen en organiseren
– communiceren
– probleem oplossend vermogen
– kennis en ervaring met contractbeheersing, RAW-systematiek
– overzicht en praktisch technisch inzicht
– ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Outlook, Word en Excel
– zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprekken
De gesprekken staan gepland op woensdag 18 november 2020 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Zorg dat uw kandidaat beschikbaar is.

Interesse?

Vacature:
(25247) Assistent beheerder Groen en Water 24 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022