• ROTTERDAM
  • Start datum: 14-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Rotterdam
Duur: start zsm t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden
Reageren voor: 22 oktober 2020

Eén Rijkswaterstaat
Als assistent contractmanager ben je verantwoordelijk voor contractmanagement
zowel richting interne als externe stakeholders, het VTW-proces (verzoeken tot
wijziging). Je bent werkzaam voor het cluster contractmanagement van project
A15 MaVa (A15 Maasvlakte-Vaanplein). Je werkt aan een DBFM contract met een
groot afbreukrisico op politiek-bestuurlijk of technisch- veiligheidskritisch gebied.
Je assisteert de contractmanager en de andere IPM rolhouders op het gebied van
contractwijzigingen vanuit een expertise op het gebied van contractmanagement
en techniek. Je treedt op als projectleider bij de diverse werkgroepen op het
gebied van VTW’s. Je voert impactanalyses en kostenbatenanalyses uit. Op basis
van jouw adviezen worden beslissingen genomen over om de VTW’s al dan niet uit
te voeren.

De opdracht bestaat uit het afwikkelen van de VTW’s met zowel de
opdrachtnemer als Rijkswaterstaat onderdelen. Je bereidt de te sluiten
wijzigingsovereenkomsten voor en bewaakt de procedurele voortgang en je
signaleert tijdig potentiële knelpunten. Daarnaast zorg je voor de afstemming over
de VTW’s met de projectleden en derden zoals de verkeerscentrale en de
beheerder over de te sluiten wijzigingen. Je hebt daarbij de operationele doelen
scherp voor ogen.
Je geeft advies over contractuele aspecten van de VTW’s, waarbij je afstemming
zoekt met je collega’s van het cluster techniek, overige Rijkswaterstaat onderdelen
en omgeving. Je stemt af met de financieel adviseur over de financiële inbedding
van de wijzigingen. Je registreert en beheert het wijzigingsdossier in Relatics. Tot
slot draag je actief bij aan het overdragen en borgen van jouw kennis aan
collega’s. Je voert daarbij actief een strategie ten aanzien van de
beheerdersaspecten in overleg met contractmanager.

Met jouw enthousiasme en overtuigingskracht weet je partijen met elkaar te
verbinden. Je onderhoudt je netwerk en zet dit actief in. Je weet draagvlak te
creëren bij collega’s binnen WNZ en de regio voor adviezen/producten die zijn
gericht op het behalen van het gewenste resultaat. Tot slot draag je actief bij aan
het overdragen en borgen van jouw kennis aan collega’s.

Project A15 MaVa
De A15 is een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse Haven- en
industriegebied en het Europese achterland. Anno 2007 bood de A15 op diverse
plaatsen te weinig capaciteit. De verkeersintensiteit zou, mede door de aanleg van
de Tweede Maasvlakte en de bouw van nieuwe woningen, verder toenemen. Om
dit op te lossen is de A15 in de periode 2011-2015 verbreed en gemoderniseerd
en is het nautisch knelpunt (deels) opgelost door de bouw van een nieuwe
Botlekbrug. Het werk is met een DBFM contract op de markt gezet en uitgevoerd
door het consortium A-Lanes A15 B.V.

Eind 2015 zijn de realisatiewerkzaamheden aan de A15 ten behoeve van het
hoofdwegennet afgerond en sinds april 2016 is de exploitatiefase van het DBFMcontract ingegaan, de beheer- en onderhoudsperiode tot en met juni 2035. Een
aantal werkzaamheden dienen nog gerealiseerd te worden. Dit betreft het
aanleggen van een nieuw spoor (inclusief aansluiting op het bestaande spoor), een
langzaam verkeersverbinding (inclusief aanpassingen onderliggend wegennet)
over de nieuwe Botlekbrug. Ook dienen er nog diverse aanvullende
werkzaamheden in het areaal te worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn
samengevoegd tot de “deelrealisatie Botlek”. Daarnaast zijn er diverse
werkzaamheden die voortvloeien uit de exploitatiefase. De werkzaamheden voor
deze opdracht komen zowel voort uit de deelrealisatie Botlek als de
exploitatiefase.

Eisen:
– De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring van contractmanagement in grote projecten die DB(F)M gerelateerd zijn vanaf 65 miljoen.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting zoals techniek, inkoop of contract management.

Wensen:
– De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met de toepassing van contractmanagement processen van infrastructurele projecten binnen de Rijksoverheid, inclusief het gebruik van relevante softwaretools (Relatics of vergelijkbaar).
– De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het VTW-proces (verzoek tot wijzigingen) en het beoordelen van wijzigingsvoorstellen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis en ervaring met contractmanagement van DBFM contracten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met capaciteitsmanagement.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

Interesse?

Vacature:
(25254) Assistent Contractmanager (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022