• KAMPEN
  • Start datum: 08-07-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Kampen
Duur: 03-08-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: Ja

Strategisch beleidsontwikkelaar Wonen:
* verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling op het beleidsterrein Wonen;
* bewaken van de doelen en prestaties van de woonvisie;
* periodiek opstellen/actualiseren van de bouwsteen wonen tbv de Omgevingsvisie;
* zorgdragen voor inbreng bij de regionale woonafspraken en ambtelijke onderhandelingen met provincie en regiogemeenten;
* op ambtelijk niveau onderhandelen over jaarplannen en prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties;
* adviseren vanuit het beleidsterrein wonen in diverse woningbouwprojecten met bewaking van het woningbouwprogramma op aantallen en op kwaliteit en zorg voor aantrekkelijk woonklimaat;
* zorgdragen voor onderzoeken over de woningbehoefte;
* Verantwoordelijk voor de organisatie van de ambtelijke adviesgroep wonen;
* Leveren van een bijdrage voor teksten en rapportages in het kader van de planning & controlcyclus op het beleidsgebied wonen;

Eisen:
– Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar in en soortgelijke functie.
– Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van beleidsterrein Wonen.

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek:
-Daadkrachtig processen
-Rustig en overtuigend
-Verbindend
-De kandidaat kan de juiste onderzoekvragen formuleren, resultaten interpreteren en begrijpelijk overbrengen op niet-deskundigen

Kandidaat heeft op het cv een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd.
Kandidaat heeft op het cv minimaal 1 referentie toegevoegd met contact gegevens.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(23547) Beleidsadviseur Volkshuisvesting 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022