• GOUDA
  • Start datum: 13-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein te Gouda
Duur: 04-01-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 1x 1 jaar
Reageren voor: 6 november 2020

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:
– Bureau dagelijks beheer
– Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
– Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur. De afdeling staat er goed voor: ze staan voor resultaat en samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Groen en Water
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Groen en Water uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van dit product. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.

Profiel directievoerder

Wat ga je doen
– het voeren van directie UAV over de groencontracten;
– het verzorgen (IBIS)-besteksadministratie;
– het vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern;
– aansturing van de toezichthouder;
– fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens uitvoering;
– communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering;
– afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden.
– rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen;
– het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
– het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
– bewaken van de voortgang en planning.
– het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
– het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
– het beoordelen van meer- minderwerk;
– het opleveren van de deelopdrachten;
– het beoordelen van termijnen en eindafrekeningen;
– het signaleren van knelpunten functioneren van de assets (oog- en oorfunctie).

Indicatief werk- en denkniveau
– relevante afgeronde HBO-groen opleidingsniveau 4 of vergelijkbaar;
– werk en denkniveau HBO
– minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

Eisen
– Kandidaat heeft minimaal 3 jaar met referentie aantoonbare, recente, relevante ervaring als directievoerder groen en water in de afgelopen 10 jaar.
– Kandidaat heeft een afgeronde HBO-groen opleiding of vergelijkbaar.
– Kandidaat heeft gedegen kennis en ervaring van Microsoft office pakketten, zoals Outlook, Word, Excel.
– Kandidaat heeft gedegen kennis en ervaring met contractbeheersing op basis van de UAV, met de RAW-systematiek en -besteksadministratie
РEen, op ̩̩n A4tje, door de kandidaat zelf geschreven motivatie waarom hij/zij zich de juiste persoon voor deze functie vindt.
– Heeft de kandidaat een financieel belang bij of rondom de gemeente Gouda, dit komt helder in het CV naar voren.

Wensen
– Kandidaat minimaliseert of compenseert CO2 uitstoot (toelichten 1ste pagina CV).
– Kandidaat heeft meer dan 3 jaar met referentie aantoonbare, recente, relevante ervaring als directievoerder groen.
– Kandidaat heeft kennis van en ervaring met beheersystemen.
– Kandidaat heeft eerdere werkervaring als directievoerder binnen een gemeente

Wat neem je mee
Kerncompetenties
– klantgerichtheid en omgevingsbewust
– samenwerken
– resultaatgerichtheid
– zelfstandigheid
– flexibiliteit

Functie gerelateerde competenties
– plannen en organiseren
– communiceren
– probleem oplossend vermogen
– kennis en ervaring met contractbeheersing RAW-systematiek en het voeren van bijbehorende besteksadministratie
– kennis en ervaring met beheerpakket GeoVisia
– overzicht en praktisch technisch inzicht
– ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Outlook, Word en Excel
– zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprekken
De gesprekken staan gepland op maandag 16 november 2020 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Zorg dat uw kandidaat beschikbaar is.

Interesse?

Vacature:
(25248) Directievoerder Groen en Water 20 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022