• GOUDA
  • Start datum: 14-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Gouda, Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein
Duur: 04-01-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 28 oktober 2020

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:
Bureau dagelijks beheer
Uitvoeringsbeleid
Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor resultaat en samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Kunstwerken
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Kunstwerken uit volgende 3 functies:
Productbeheerder Kunstwerken
Directievoerder/technisch adviseur beweegbare Kunstwerken
Directievoerder/toezichthouder vaste Kunstwerken

Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke civieltechnische kunstwerken.

De uitvoering van het dagelijks onderhoud van de civieltechnische kunstwerken wordt uitbesteed via onderstaande contracten:
Bestek 2018-10 Raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Kunstwerken
Bestek 2018-15 Onderhoud 18 bruggen en 6 sluizen 2019-2022

Om een goede regie te voeren op Bestek 2018-10 contract zoeken wij een directievoerder/toezichthouder dagelijks vaste Kunstwerken welke:
de contractbeheersing van Bestek 2018-10 op zich neemt;
de productbeheerder ontzorgt bij dagelijkse beheertaken zoals het afhandelen van meldingen en klachten van burgers.
Profiel Directievoerder/toezichthouder vaste Kunstwerken

Wat ga je doen
Optreden als directievoerder op Bestek 2018-10.
Verzorgen (IBIS)-besteksadministratie.
Vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern.
Het bewaken en controleren of de opdrachtnemer(s) het werk conform de onderhoudscontracten en geldende wet- en regelgeving uitvoert.
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens de uitvoering.
Communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering.
Afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden.
Rapporteren aan de productbeheerder over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen.
Houden van voortgangsoverleggen/bouwvergaderingen inclusief het verzorgen van de verslaglegging hiervan.
Signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering.
Signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden.
Voorbereiden en verstrekken van deelopdrachten.
Beoordelen en afstemmen van planningen en plannen (BLVC-plannen, PVA’s e.d.).
Bewaken van de voortgang en planning.
Signaleren van besteksafwijkingen.
Beoordelen van meer- en minderwerk.
Opleveren van de deelopdrachten.
Beoordelen van termijnen en eindafrekeningen.
Het analyseren, beoordelen, oplossen en afhandelen van meldingen en klachten van burgers.
Het signaleren van knelpunten in functioneren van de assets (oog- en oorfunctie).

Opleiding en ervaring
Afgeronde technische HBO-opleiding(en) gerelateerd aan de civiele techniek.
Minimaal 5 jaar ervaring met UAV-contracten.
In de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk geweest voor het aansturen/begeleiden van UAV-contracten. Civieltechnische projecten moeten hier onderdeel van hebben uitgemaakt.
Kennis en ervaring met het bijhouden van RAW-besteksadministratie.
Kennis van wetgeving op gebied van flora & fauna.
Kennis en ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Outlook, Word en Excel.
Zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Eisen:
– Kandidaat heeft gedegen kennis en ervaring met contractbeheersing op basis van UAV, de RAW-systematiek en RAW-besteksadministratie.
– Kandidaat heeft gedegen kennis en ervaring van Microsoft office pakketten, Outlook, Word, Excel.
– Kandidaat heeft een afgeronde technische HBO-opleiding(en) gerelateerd in de richting civiele techniek.
– Kandidaat heeft minimaal 1 jaar betreffende aantoonbare, recente, relevante ervaring als directievoerder op civieltechnische onderhoudscontracten in de afgelopen 10 jaar en/of heeft minimaal 2 referenties (opdrachten/projecten) aantoonbare, recente, relevante ervaring als directievoerder op civieltechnische onderhoudscontracten in de afgelopen 10 jaar.
– Kandidaat heeft aantoonbare, recente, relevante ervaring als toezichthouder op civieltechnische onderhoudswerken in de afgelopen 5 jaar.
– Heeft de kandidaat een financieel belang bij of rondom de gemeente Gouda, dit komt helder in het CV naar voren.

Wensen:
– Kandidaat heeft kennis van en ervaring met wetgeving op gebied van flora & fauna.
– Met betrekking tot werkgerelateerde aspecten minimaliseert of compenseert Kandidaat CO2 uitstoot (toelichten 1ste pagina CV).
– Kandidaat heeft kennis van en ervaring met beheersystemen.
РEen, op ̩̩n A4tje, door de kandidaat zelf geschreven motivatie waarom hij/zij zich de juiste persoon voor deze functie vindt.
– Er dient minimaal 1 recente referentie met contactgegevens in het CV te staan

Kandidaat beschikt over de volgende competenties. Deze kunnen worden getoetst bij het gesprek met de klant samen met de kennis en ervaringen:
– klantgerichtheid – samenwerken – resultaatgerichtheid – zelfstandigheid – flexibiliteit – politiek bestuurlijke sensitiviteit – plannen en organiseren – communiceren – probleem oplossend vermogen – nauwkeurigheid – overzicht en praktisch technisch inzicht

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

De gesprekken staan gepland op maandag 9 november 2020 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Zorg dat uw kandidaat beschikbaar.

Interesse?

Vacature:
(25283) Directievoerder- toezichthouder vaste kunstwerken 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022