• RIJSWIJK
  • Start datum: 22-01-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Rijswijk, Lelystad
Duur: 2-1-2020 t/m 30-12-2020
Optie tot verlenging: 2x maximaal 12 maanden na afloop initiele opdracht

Opdrachtomschrijving
Wil je meewerken aan de implementatie van de Omgevingswet?
Regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water en bodem worden gebundeld in de nieuwe Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden bij het werken met deze wet. Als adviseur Informatiepunt Omgevingswet zorg jij ervoor dat de bijbehorende site aandeslagmetdeomgevingswet.nl wordt aangevuld met informatie over het thema water.

Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl vinden bezoekers onder andere informatie over de Omgevingswet. Ook verstrekt de website informatie over de veranderopgaven bij het Rijk, de provincies, de gemeentenen de waterschappen. De komende jaren wordt de site dé centrale vindplaats voor alle informatie over de invoering van de Omgevingswet. Dit betekent dat ook bestaande sites over de fysieke leefomgeving, waaronder www.helpdekswater.nl , onderdeel worden van deze nieuwe website.

Jij creëert en (her)schrijft als Juridisch adviseur water Informatiepunt Omgevingswet content voor de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl en specifiek over het thema water. Een belangrijk onderdeel daarvan is het omzetten van de bestaande website van de helpdeks water (www.helpdekswater.nl) naar de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Daarom ben je zowel op de hoogte van de huidige wet en regelgeving op het gebied van water als de nieuwe regels onder de Omgevingswet. Daarnaast verdiep je je in de Omgevingswet en -regelgeving. Deze regels en haar doelstellingen vertaalje vervolgens naar voor burgers, bedrijven en ambtenaren bij bevoegde gezagen begrijpelijke taal.

Bij het Informatiepunt Omgevingswet (gevestigd in Rijswijk) werken we in kwartaalsprints. Voor het kwartaal denken we met de opdrachtgever en de wetgever na welke content met prioriteit ontsloten moet worden. Je werkt daarin nauw samen met de mensen van de helpdesk water (gevestigd in Lelystad). Je werkt in een compact team met onder andere een redacteur aan aan het maken van nieuwe teksten
voor op de website.

Locatie
Rijswijk en Lelystad

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal WO- niveau in de richting van milieu, of land en watermanagement of (omgevings)recht.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring (minimaal > 8 jaar) van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van water, zoals:
a. de Waterwet
b. Besluit Lozen buiten Inrichtingen
c. de Kaderrichtlijn Water
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis van de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving op het vlak van water.
– kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het maken van kaders en/of handreikingen voor de overheid.
– kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het adviseren en in het maken van adviesproducten en adviesdiensten of delen daarvan op het gebied van water wet- en regelgeving.

Competenties:
Samenwerken
Analyserend vermogen
Plannen en organiseren
Flexibiliteit
Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20419) Juridisch adviseur water Informatiepunt Omgevingswet (12) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022