• DRONTEN
  • Start datum: 22-09-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Dronten
Duur: 1-1-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden (uren kunnen veranderen)
Reageren voor: 5 oktober 2020

Functiebeschrijving
Inhoud van de functie:
– Het betreft alle voorkomende landmeetkundige werkzaamheden die zelfstandig in het veld met eigen apparatuur dienen te worden uitgevoerd.
– Inwinnen van geografische informatie conform het kwaliteitshandboek van de gemeente Dronten wat een afgeleide is van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
– Landmeetkundige terrestrische uitzettingen zoals woningbouw en Kadastrale grenzen.
Hoogtemetingen.
– Inwinnen gebruikersgrenzen t.b.v. oneigenlijk grondgebruik.
– Het proactief leggen en onderhouden van contacten met betrokken partijen.
– Kennisoverdracht aan collega’s en de functionaris BGT Beheerder namens de opdrachtgever.
– Actief signaleren en communiceren van veranderingen in de openbare ruimte.
– Bijwonen van essentiële vergaderingen/trainingen/overleggen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van de landmeetkundige functionaris van gemeente Dronten en vinden plaats op het grondgebied van Dronten.

Eisen
– Kandidaat beschikt minimaal over MBO diploma
– Kandidaat beschikt over een geldig VCA certificaat
– Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als landmeetkundige in de laatste 5 jaar bij een lokale overheid.
– Je beschikt over rijbewijs B. Je zorgt zelf voor het kunnen uitvoeren van de terrestrische landmeetkundige werkzaamheden. De werkzaamheden worden op normale toegankelijke en veelal verharde terreinen uitgevoerd.
– Kandidaat heeft kennis en ervaring Autocad. (Een introductiecursus vanuit ons van maximaal 2 dagen aaneengesloten voor het werken met software en/of software welke door ons beschikbaar wordt gesteld.)
– De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er.

Wensen
– Kandidaat heeft op het CV een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd
– Kandidaat heeft op het CV minimaal 1 relevante referentie toegevoegd met contactgegevens.

Kandidaat omschrijving/competenties:
– Nauwkeurig/precies.
– Proactief.
– Representatief.
– Communicatief vaardig.

Cv
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Referentie:
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van Opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat, (eventuele) kosten worden niet door Opdrachtgever vergoed.

Selectiegesprekken data en/of info
Gesprekken vinden plaats in week 42. Datum volgt zsm.

Interesse?

Vacature:
(24810) Landmeter 22 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022