• ZWOLLE
  • Start datum: 12-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Zwolle
Duur: 16-11-2020 t/m 01-07-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 22 oktober 2020

Organisatie
Je gaat aan de slag bij de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke thema’s zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities. De eenheid bestaat uit twee teams: Leiding & Strategie en Beleid & Realisatie.

Project
De ontwikkelingen in de culturele sector van Overijssel volgen elkaar in rap tempo op. Er kwam corona, noodsteunpakketten van het Rijk en andere overheden. Ondertussen maakten we nieuw beleid en kregen Overijsselse instellingen uitslagen van hun aanvragen bij verschillende Rijksfondsen. In deze dynamiek werken we op dit moment. Dit brengt met zich mee dat we ons beleid uitvoeren, voorbereidingen treffen voor de volgende beleidsperiode vanaf 2021 en door corona nog sneller en intensiever inzetten op transitie van de culturele sector op lange termijn.

We zoeken tijdelijke versterking om op het dossier transitie van de culturele sector aan de slag te gaan. Het onderdeel waarop we kandidaat inzetten is het versterken van ondernemerschap voor de sector. In dit dossier is samenwerking met de stedelijke regio’s en partners in het veld van groot belang. We zijn op zoek naar inspiratie willen samenwerkingen buiten de cultuursector hierin te betrekken.

De culturele sector zal blijvende veranderingen moeten doorvoeren om zich voor te voorbereiden op verscheidene toekomstscenario’s. Er is een transitie nodig die de sector weerbaarder en veerkrachtig maakt.

Opdracht omschrijving
Kandidaat werkt zelfstandig aan het ontwikkelen van instrumenten of een aanpak die bijdraagt aan het versterken het ondernemerschap van de sector. We zoeken iemand die niet perse vanuit de culturele sector komt, maar wel zicht heeft op hoe de sector werkt, meer ondernemerschap brengt en inspiratie geeft door verrassende samenwerkingsverbanden en het verbeteren van de directe link van product en eindgebruiker. Kandidaat zorgt voor het vergroten van kennis over ondernemerschap en potentiele samenwerkingsverbanden met en voor de sector, die aansluit bij hun vragen en behoeften. Met aandacht voor het verbinden van de culturele sector met andere domeinen zoals het sociaal domein, mkb of vrijetijdseconomie. Het ontwikkelen van een kennislijn voor cultureel ondernemers maakt hier onderdeel van uit.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Kandidaat neemt het voortouw in het ontwikkelen van een kennislijn en noodzakelijke instrumenten die bijdragen aan doelen. Dit zijn ook instrumenten die vanuit anders sectoren, zoals MKB al ontwikkeld zijn.

Het doel van onze investeringen is het versterken van ondernemerschap voor de culturele sector. Het resultaat is vergrootte kennis van ondernemerschap bij cultureel ondernemers, zodat zij hun culturele producten beter kunnen vermarkten. Daarnaast wordt een duidelijke verbinding gelegd met de ontwikkelingen binnen stedelijke culturele regio’s en de keuzes die gemeenten samen met hun culturele organisaties moeten maken. Kandidaat maakt onderdeel uit van het team cultuur en werkt samen met collega’s aan deze doelen.

Eisen
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde WO opleiding
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als ondernemer, strategisch adviseur/manager bij een overheidsorganisatie, commerciële of maatschappelijke organisatie in de periode: 2010 – tot heden.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring in beleidsadvies, strategisch advies of in de ontwikkeling van samenwerkingen tussen cultuur en slimme verbindingen met andere domeinen en kan dit in een voorbeeld laten zien in de periode 2010 tot heden.
Benoem en beschrijf bij de laatste twee eisen concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting en welke rol en taak u als Externe daar in heeft gehad. Hieruit moet blijken dat u met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.

Gunningscriteria
– Externe heeft kennis van de culturele sector door werkervaring binnen of met een Overijsselse culturele of maatschappelijke organisatie of daarbuiten.
– Externe heeft aantoonbare kennis van het versterken van ondernemerschap in brede zin. Dit gaat voor ons bijvoorbeeld over het aangaan van duurzame samenwerkingen of keuzes in relatie product en afnemer.
– Externe beschikt over een breed netwerk in de culturele sector.
– motivatie
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

Competenties
De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:
– Netwerker;
– Ondernemend;
– Strategisch;
– Expert;
– Teamspeler.

CV
U voegt een CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.

Interviews
De interviews zullen plaatsvinden op vrijdag 30 oktober 2020 tussen 11.00 uur en 13.30 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Aanlevering na gunning
VOG

Interesse?

Vacature:
(25217) Ondernemer tranisitie culturele sector 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022