• AMSTERDAM
  • Start datum: 16-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Luchtvaartstraat 9 , Amsterdam
Duur: start zsm t/m 30-06-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 22 oktober 2020

Functieomschrijving
Als planner anticipeer je op zowel de inzet als de productiviteit van medewerkers. Je maakt voor je locatie of fractie dagelijks de vertaalslag van voorspellen, plannen en roosteren naar werkelijkheid om de dienstverlening optimaal te realiseren. Je stelt de week- en dagplanning en op de werkdag stuur je bij aanvang en tijdens de uitvoering bij op ziekmeldingen, verstoringen en calamiteiten. Samen met je collega’s heb je zicht op de inzet in de stad en kunnen jullie besluiten om, waar nodig, mensen en materieel te verplaatsen en anders in te zetten. Je speelt een sleutelrol in de optimalisering van het dagelijkse werkproces bij het realiseren van de operationele doelstellingen en de doelstelling met betrekking tot de dienstverlening richting de bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad (BOB). De openbare ruimte van de gemeente Amsterdam moet, gezien het intensieve gebruik, dynamisch en flexibel benaderd worden, als het gaat om het werkproces door de dag heen. Je ziet hierbij de gehele stad als je werkgebied en niet alleen de locatie waar je bent gestationeerd. De organisatie is in transitie. Processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de driehoek van de uitvoering, samen met de afdelingen Inzameling en Assets, worden momenteel uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit vergt veel interne communicatie, overleg, afstemming en flexibiliteit van het team Planning. Ook wordt er hard gewerkt aan een andere vorm van inzameling, meer informatiegestuurd, dynamisch en fractiegericht. Dit zijn interessante ontwikkelingen die de nodige inzet en energie van het team vergen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s) Afval en Grondstoffen gaat voor een duurzame en schone stad. Nu en later. We willen afval zoveel mogelijk voorkomen en we zamelen het zoveel mogelijk gescheiden in. We helpen de Amsterdammer om dat mogelijk te maken. Afval en Grondstoffen wil het scheiden van afval voor bewoners makkelijker maken. Bijvoorbeeld door extra containers bij te plaatsen waar het nodig is, te zorgen dat de containerlocaties schoon zijn en verstoringen snel op te lossen.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
– Geef in maximaal 1 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat is een ervaren planner met minimaal 2 jaar relevante ervaring. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– De aangeboden kandidaat kan zelfstandig in een team werken. Highlight in het cv de werkervaringen waar de kandidaat zelfstandig heeft gewerkt en geef toelichting.

Wens:
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van RostarCas of Mendix. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Het gesprek is op 2 november 2020.

Interesse?

Vacature:
(25342) Planner - Bedrijfsbureau 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022