• TIEL
  • Start datum: 15-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Tiel
Duur: 16-11-2020 t/m 16-05-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 29 oktober 2020

Opdracht omschrijving
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Werkzaamheden:
houdt zich bezig met de realisatie van complexe projecten en het regisseren van complexe processen;
bieden van verschillende soorten maatwerk;
geeft leiding aan één of meer complexe maatwerkproducten binnen het brede terrein van het omgevingsrecht;
het maken van strategische afwegingen in een bestuurlijk gevoelige en/ of lokale omgeving met een grote impact.

Eisen:
– Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
– Brede kennis van het Omgevingsrecht
– Een relevante Hbo of WO-opleiding
– Ervaring in of met overheidsorganisaties
– Ervaring met het werkterrein van een Omgevingsdienst
– Ervaring met het leiden van complexe projecten en regisseren van complexe processen
– Ervaring in het omgaan met partijen in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke context

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Een relevante Hbo of WO-opleiding 20%
– Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 20%
– Brede kennis van het Omgevingsrecht 20%
– Ervaring in of met overheidsorganisaties 20%
– Ervaring met het leiden van complexe projecten en regisseren van complexe processen 20%

Competenties:
klantgericht
resultaatgericht
flexibel
zelfsturend
verantwoordelijk
initiatiefrijk
in staat tot oordeelsvorming
communicatief sterk

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek;
De interviews zullen plaatsvinden tussen 2 en 6 november 2020. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(25333) Projectleider 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022