• VELDHOVEN
  • Start datum: 13-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Veldhoven en/of thuiswerkplek
Duur: Van 9-11-2020 t/m 28-2-2021
Optie tot verlenging: 4 x 3 maanden
Reageren voor: 22 oktober 2020

Opdrachtomschrijving
In 2015 is overgegaan naar een subsidiesystematiek die uitgaat van het subsidiëren van activiteiten die een bijdrage leveren aan een vitale (inclusieve) samenleving en een goed leef- en woonklimaat. We zijn nu toe aan een doorontwikkeling van deze systematiek, die zijn beslag dient te krijgen per 1 januari 2022.

De opdracht heeft betrekking op de doorontwikkeling van het subsidiebeleid. De doorontwikkeling heeft betrekking op twee onderdelen:

1) Doorontwikkeling grondslagen: een aantal organisaties ontvangt subsidie die o.a. is gebaseerd op leden- of inwoneraantal. We willen toe naar een financieel houdbare aanpassing van deze grondslagen.

2) Herijking accountmanagement: we willen toe naar een betere opzet voor het accountmanagement, ten behoeve van een efficiënte en effectieve sturing en resultaatmeting.

Vanuit jouw rol als projectleider geef je sturing aan het proces van doorontwikkeling.
– Je maakt en bewaakt een strakke planning op het proces van doorontwikkeling op beide onderdelen.
– Je leidt de projectgroepbijeenkomsten en zorgt voor een goede inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van de input.
– Je geeft mee richting aan de gewenste ontwikkelingen en vertaalt de inhoudelijke input in concrete voorstellen op beide onderdelen.
– Je maakt i.s.m. de interne adviseurs analyses van de inhoudelijke en financiële impact van de voorstellen.
– Je onderhoudt het contact met de Stuurgroep over de voortgang.
– Je stelt samen met de communicatie-adviseur en projectgroep een communicatieplan op en draagt bij aan de uitvoering hiervan. Dit plan is gericht op zowel interne betrokkenen (o.a. de accountmanagers) als de gesubsidieeerde organisaties.

Kandidaatomschrijving
Je bent iemand met inhoudelijke kennis van subsidiebeleid. Je kunt daarbij intenties en ambities concretiseren naar noodzakelijke acties en gewenste resultaten, waarop je inhoudelijk en procesmatig sterk stuurt. Je levert denkkracht én schrijfkracht. Je hebt voldoende inzicht in de uitvoering, je borgt dat beleid ook geïmplementeerd kan worden. De functie vraagt om politiek-bestuurlijke sensitiviteit, het kunnen omgaan met diverse belangen. Je weet mensen intern en extern te verbinden.

Wat je verder meebrengt:
Je beschikt over minimaal een HBO denk- en werkniveau met minimaal 3 jaar relevante werkervaring als projectleider in het sociaal domein.
Je hebt ruime ervaring met programma- en projectmanagement.
Je hebt kennis van subsidiebeleid.
Je hebt affiniteit met de gemeentelijke begrotingscyclus en financiële analyse.

Interviewplanning
In de gesprekken zal de match met opdracht en de persoon zijn beslag krijgen.

Een VOG dient te worden overlegd.

Functie-eisen
– afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau
– minimaal 3 jaar relevante werkervaring als projectleider in het sociaal domein. Ervaring met veranderingen van subsidieprocessen binnen het Sociaal domein, ervaring met programma- en projectmanagement

CV
Passendheid bij opgave en werkervaring – We krijgen graag voorbeelden van relevante opgeleverde resultaten.

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De match met opdracht, kandidaat en competenties/vaardigheden wordt getoetst

Interesse?

Vacature:
(25243) Projectleider doorontwikkeling subsidiebeleid 16 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493