Standplaats: Leidschendam
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Mogelijk

Organisatie
De Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Onze organisatie biedt voldoende mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

De arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal (ZHC)
Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebied waarbinnen dienstverlening wordt verleend door UWV en gemeenten aan werkzoekenden en werkgevers. Per 1 januari 2013 zijn er 35 arbeidsmarktregio’s. De arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat uit de gemeentes Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten en het UWV. ZHC heeft gekozen voor een samenwerking in een netwerkstructuur en voert onder de vlag van het landelijk programma ‘Perspectief op Werk’ gezamenlijk projecten uit. ZHC werkt met één coördinator die de agenda en voortgang bewaakt en projecten initieert en aanjaagt.

Eén van de projecten in de regio is Hallo Werk. Dit is een online dienstverleningsconcept waarmee werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar worden gebracht. ZHC wil verkennen of Hallo Werk past bij de dienstverlening in de regio dan wel bij elk van de afzonderlijke gemeentes. Besloten is om dat te doen middels het uitvoeren van een pilot. Voor het vormgeven van de pilot in diverse gemeenten en het coördineren ervan zoekt de regio een projectleider.

De functie
De afgelopen twee maanden heeft een inventarisatie plaats gevonden over de consequenties van HalloWerk voor de regio en de afzonderlijke gemeenten. Veel informatie over het dienstverleningsconcept en de is bekend en de arbeidsmarktregio heeft besloten de pilot te starten. In elk geval start de pilot op 1 plek voor 3 gemeenten, in september wordt bekeken of de pilot uitgebreid kan worden met 3 andere gemeenten.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en het coördineren van de pilot. De opdracht is afgerond, de pilot is geëvalueerd en het besluit over structurele implementatie is voorbereid. De projectleider pilot Hallo Werk werkt vanuit de afdeling WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugd, Zorg) van Leidschendam-Voorburg en voor de partijen in de arbeidsmarktregio ZHC. De projectleider werkt in de praktijk nauw samen met de coördinator van de arbeidsmarktregio ZHC.

Als projectleider verricht je onder andere de volgende werkzaamheden:
In samenwerking met de betreffende gemeenten opstellen van een vergelijking met het huidige dienstverleningsconcept.
Op basis van de verkenning die is gedaan het opstellen van een concreet projectplan voor een pilot Hallo, met daarin in elk geval:
Een plan van aanpak voor het opzetten van de pilot (op 2 tot 4 plekken);
De consequenties van de pilot op het gebied van ICT, werkprocessen, financiën, inzet personeel en doelgroep;
Een opzet voor de evaluatie van de pilot;
Een stakeholderanalyse.
In samenwerking met de lokale projectgroepen voorbereiden en uitvoeren van de pilot.
Relaties onderhouden met de stakeholders in de regio, verschillende stakeholders betrekken bij de voortgang draagvlak creëren.
Relaties onderhouden met projectleiders Hallo Werk uit andere regio’s, kennis delen en zo voorkomen dat het wiel onnodig opnieuw wordt uitgevonden.
Namens de arbeidsmarktregio afspraken maken met leverende partij van Hallo Werk
Schrijven van notities ter besluitvorming over de pilot.
Coördineren van de uitvoering van de pilot en het monitoren van de resultaten. Per gemeente wordt hiervoor een projectleider aangesteld.
Voorbereiden van besluitvorming over definitieve implementatie na uitvoering van de pilot.
Hallo Werk is ontwikkeld door Haaglanden en Rotterdam. Er zijn veel bouwstenen en ervaringen beschikbaar.

Knockout-criterium
– Beschikbaarheid op de locatie.

Gunningscriteria (weging)
– Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (20 punten)
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met advisering over veranderingen in complexe omgevingen (politieke besluitvorming, meerdere belanghebbenden, veel stakeholders) in de afgelopen 7 jaar. (35 punten);
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT-systemen én bijbehorende werkprocessen in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
– Aantoonbare werkervaring met het schrijven van projectplannen in de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Competenties
Initiatiefrijk & ondernemend;
Staat stevig in de schoenen;
Politiek sensitief;
Omgevingsbewustzijn;
Resultaatgericht en zelfstandig;
Analytisch sterk;
Communicatief op alle niveaus.
Adviesvaardig
Het kunnen schrijven van projectplannen

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente wordenin overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen in de week van 3 augustus 2020 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Interesse?

Vacature:
(23883) Projectleider pilot Hallo Werk (10-11) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022