Standplaats: ‘s-Hertogenbosch
Duur: 15-11-2020 t/m 15-11-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x 12 maanden
Reageren voor: 30 oktober 2020

Opdrachtomschrijving
Als projectleider ben je het aanspreekpunt bij ontwikkel-, beheer- en onderhoudsprojecten, vanaf de fase initiatief t/m overdracht aan beheerder, inhoudende :
– gecontroleerd starten van een project op basis van een projectplan;
– leiding geven aan het projectteam in de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase;
– verantwoordelijk voor sturing op de gemaakte afspraken mbt de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, risico’s, organisatie, beheeraspecten en communicatie;
– verzorgen van de aanbesteding en gunning;
– voeren van directievoering inclusief afhandeling meer- en minderwerk;
– regulier overleg met opdrachtgever over voortgang van het project;
– het bij elkaar brengen van de input van de verschillende beheerdisciplines.

Het betreft projecten op het gebied van element- en asfaltverharding, riolering, groen en bouw- en woonrijp maken. Waarbij het accent in de projecten waarschijnlijk zal liggen op riolering.
Het verzorgen van technische & financiële adviezen en rapportages Hierbij valt te denken aan:
– beoordelen van contracten binnen het werkgebied, zoals RAW bestekken en UAV-gc;
– opstellen inkoopplan;
– opstellen projectenplanning;
– risico gestuurd werken middels onder andere het opstellen van reguliere risicoanalyses volgens de Risman methodiek;
– opstellen van periodieke projectvoortgangsrapportages voor de opdrachtgever.

Kandidaatomschrijving
Kandidaat is gewend om te werken in een multidisciplinaire omgeving en in staat koers te houden in een omgeving met vaak tegenstrijdige belangen. Kandidaat beschikt over een open houding.
Kandidaat heeft kennis en ervaring op het gebied van:
– Projectmanagement (GROTICK)
– RAW, UAV / UAV-GC,
– Contractmanagement o.b.v. UAV en UAV-gc
– Risicomanagement
– Planning

Eisen
– Afgeronde HBO opleiding civiele techniek.
– Minimale werkervaring
a) aantoonbaar 5 jaar werkervaring als projectleider realisatie b) aantoonbaar 5 jaar werkervaring als directievoerder UAV; c) aantoonbaar 5 jaar werkzaam of gedetacheerd geweest bij de afdeling projecten van een (middel)grote gemeente.

Gunningscriteria
– Aanvullende cursussen Directievoering UAV
– Gewenste werkervaring
a) aantoonbaar 10 jaar werkervaring als projectleider realisatie b) aantoonbaar 10 jaar werkervaring als directievoerder UAV; c) aantoonbaar 10 jaar werkzaam of gedetacheerd geweest bij de afdeling projecten van een (middel)grote gemeente;
d) aantoonbaar werkervaring in projecten met aanleg, vervanging en instandhouding van riolering
– 2 referenties opgeven waaruit ervaring op vakgebied blijkt

Toelichting op rooster
28 tot 36 uur per week

Interviewplanning
De gesprekken zullen plaatsvinden op 9 en/of 10 november 2020.
Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen zullen deze gesprekken via Teams plaatsvinden

Interesse?

Vacature:
(25350) Projectleider realisatie 36 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022