• BREDA
  • Start datum: 30-09-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Stadskantoor Breda
Duur: tot 13-04-2021, startdatum 14-10-2020
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor 29-09-2020

Jij bent de daadkrachtige projectleider die we zoeken?
Is projecten oppakken jou ding? En ben je diegene die zorgt dat alle lijntjes uitgezet worden en ook gemonitord wordt ?
De gemeente Breda is op zoek naar een projectleider inkoop leerroutes binnen het team implementatie nieuwe wet inburgering.

Hoofdlijnen van het nieuwe inburgeringstelsel;
Iedereen doet mee, het liefst via betaald werk en daar moet de inburgering aan bijdragen. Dat is waar de inzet van de inburgeraar, de overheden en andere ( maatschappelijke) partners op gericht is.
Om deze doelstelling te bereiken wordt inburgering gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein. De regierol van gemeenten over de uitvoering wordt vastgelegd in de wet. Het nieuwe stelsel zet in op een doorlopende lijn vanuit de opvang. Met taal vanaf dag één en het programma “Voorbereiding op de inburgering” wordt hier in het AZC mee begonnen. De regierol van gemeenten in deze doorlopende lijn begint met een brede intake. Leren en participeren gaan hand in hand en beide aspecten worden in een persoonlijk plan opgenomen. Gemeenten krijgen de taak om alle ( bijstandsgerechtigde) asielstatushouders verplicht te ontzorgen gedurende zes maanden. Dit helpt deze inburgeraars om de focus bij aanvang van de inburgeringstermijn bij inburgering en participatie te leggen.

Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren heeft het Rijk besloten om aan de verschillende ontwikkelingen van de statushouders tegemoet te komen. Zij heeft ervoor gekozen om 3 leerroutes te ontwikkelen:

– Onderwijsroute: gericht op het behalen van een Nederlands schooldiploma voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Na een taalschakeltraject worden jonge inburgeraars daarom zo snel mogelijk doorgeleid naar een Nederlandse opleiding.

– B1-route: om het mogelijk te maken dat de meeste inburgeraars zo snel mogelijk, maar maximaal binnen drie jaar, taalniveau B1 behalen en hun perspectief op de arbeidsmarkt vergroten, is het van belang dat het leren van de taal gecombineerd wordt met (vrijwilligers) werk.

– Zelfredzaamheidsroute (Z-route): voor mensen voor wie de onderwijs- of B1-route buiten bereik ligt, komt er een leerroute waarbij iedereen leert zich in de maatschappij te redden. Er worden geen ontheffingen op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen meer verleend.

Gemeenten zijn verantwoordelijk om een sluitend inburgeringsaanbod te doen; dit aanbod omvat naast een van de drie leerroutes in ieder geval kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT)

Het deelproject inkoop leerroutes is onderdeel van de implementatie van de nieuwe inburgeringswet. Je draagt zorg voor het inkooptraject wat aan dient te sluiten bij de doelstellingen van het plan van aanpak nieuwe Wet Inburgering. Je zorgt dat de gemeente voldoet aan de wettelijk eisen voor het inkoopproces en de samenhang met de overige deelprojecten. Je werkt het projectplan inkoop verder uit met bijbehorende strategie en planning zodat gemeente Breda voor 1 juli 2021 de overeenkomsten kan afsluiten heeft met de nieuwe taalpartners.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de projectplanning, het organiseren van de uitvoering, de bewaking van de voortgang en eventuele projectrisico’s in kaart brengen en beperken.

Je werkt samen met een stuurgroep om deze resultaten te behalen. Intern werk je samen met de afdeling inkoop om zo de aanbesteding van de contracten goed weg te zetten en extern werk je ook samen met onze partners die ook een rol hebben in de nieuwe wet inburgering.

We zoeken iemand die :
– Ervaring heeft met projectleiding.
– Een HBO/WO- werk- en denkniveau heeft.
– Een netwerk in de stad met maatschappelijke partners heeft of snel kan opbouwen.
– Over aantoonbare kennis beschikt van Nt2( Nederlands als tweede taal).
– Talent voor organiseren heeft op diverse niveaus.
– Per direct beschikbaar is.
– Bekend is met de gemeente Breda
– Aantoonbaar bekend met inburgering en de doelgroep statushouders in relatie tot de participatiewet of de mogelijkheid deze kennis in een korte periode snel eigen te maken.
– Bestuurlijk sensitief en communicatief sterk
– Daadkrachtig

Functie-eisen
– beschikt over aantoonbare kennis van Nt2( Nederlands als tweede taal). Uw kandidaat heeft hiermee minimaal 1 jaar ervaring . Dit moet blijken uit het cv.
– aantoonbaar bekend met inburgering en de doelgroep statushouders in relatie tot de participatiewet of de mogelijkheid deze kennis in een korte periode snel eigen te maken.
Dit moet blijken uit de CV,
– is per direct beschikbaar.
– heeft kennis van MS Team en Excel.
– Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43.

Functiewensen
– bij voorkeur een afgeronde HBO/WO opleiding in de richting van Projectmanagement. Dit moet blijken uit het cv en op verzoek moet uw kandidaat het geldige diploma hiervan kunnen tonen.
– werkervaring als projectleider taaltrajecten of in een soortgelijke functie. Dit moet blijken uit het cv.

U beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
– daadkrachtig
– bestuurlijk en communicatief sterk
– talent voor organiseren op diverse niveaus

In verband met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kan, vanwege de aard van de opdracht, deze opdracht niet ingevuld worden door een zzp’er. Geïnteresseerde zzp’ers kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan.

De datum 6 en 7 oktober zijn gereserveerd voor persoonlijke gesprekken. Wij verzoeken u vriendelijk hier reeds rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(24862) Projectleider taaltrajecten 36 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493